Annons

Hon tar vid efter utköpt MEX-chef

Fredrika Klevborn är från och med den 1 oktober Landskrona stads mark- och exploateringschef.
Foto: Pressbild/Landskrona stad.

Sedan den 1 oktober har Landskrona stad en ny mark- och exploateringschef. 37-åriga Fredrika Klevborn heter stadens nya MEX-chef som nu ska leda arbetet med att utveckla Landskrona och medverka till att politikernas visioner blir verklighet. Samtidigt undrar vi vad som hände med tidigare chefen Marie-Louise Svensson, som gjorde sig känd, inte minst för rivningen av hundkapplöpningsbanan och turerna kring stadens koloniområden.

Annons
 

Marie-Louise Svensson var från december ifjol till siste juni i år tjänstledig för att färdigställa ett privat byggprojekt hemma i Halland.  Under tiden gick Fredrika Klevborn (då MEX-ingenjör på avdelningen) in som tillförordnad chef.

– Under tjänstledigheten upphörde anställningen och Fredrika fortsatte då som tf mark- och exploateringschef, för att från och med 1/10 2020 gå vidare som ordinarie, berättar Johan Nilsson, förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona.

Varför upphörde anställningen?
– Under perioden då Marie-Louise själv begärde tjänstledigt för att slutföra sitt privata bostadsbygge hemma var belastningen på avdelning mycket hög vilket gjorde att en tillförordnad chef behövde tillsättas omgående. Under tiden för hennes tjänstledighet växte sedan beslutet fram i samråd, om att Marie-Louise skulle sluta sin anställning. Ledarskapet och arbetsmiljön på avdelningen förbättrades också avsevärt under perioden med Fredrika Klevborn som tillförordnad chef, vilket gjorde att beslutet att permanenta Fredrikas uppdrag som chef kändes naturligt, säger Johan Nilsson som redan i april arbetsbefriade och ”köpte ut” Marie-Louise Svensson.

Den 21 april arbetsbefriade Marie-Louise Svensson med lön á 62 047 kronor i månaden fram till den siste juni. I samband med att tjänsten då upphörde fick hon ett avgångsvederlag på drygt 520 000 kronor (motsvarande 8 månadslöner) samt 24 000 kronor för uppdraget som VD i Landskrona stugby- och campingaktiebolag

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser