Annons

Landskronabo får kunglig medalj

Inger Palmstierna tar på lördagen emot Kungliga Patriotiska sällskapets medalj för “förtjänster inom trädgårdsodling och biodling”

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för “förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. En av tre medaljer som delats ut för 2020 gick till hortonomen och trädgårdsjournalisten Inger Palmstierna från Landskrona. Medaljen delas ut på Sofiero imorgon, lördag.

Annons
 

Inger Palmstierna, som bor på Ven, har sysslat med växter sedan 12-årsåldern. Trots att hon gått i pension så är hon bland mycket annat ordförande i Landskrona Trädgårdssällskap. Hon har dessutom författat 14 böcker och driver företaget Alsike Trädgårdskonsult AB.
– Det var ett oerhört glädjande besked jag fick från Riksförbundet Svensk Trädgård, säger en jublande glad Inger Palmstierna.
– Det är riktigt stort. Jag är stolt.

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 150 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön. Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser