Annons

Besöksförbudet på äldreboende kan hävas vid månadsskiftet

Nu går Region Skåne ut och påtalar att det generella besöksförbudet på kommunala äldreboenden kommer att upphöra att gälla från och med den 1 oktober.

Folkhälsomyndigheten har i dag föreslagit att beslutet om ett allmänt besöksförbud på kommunala äldreboenden ska hävas. Region Skåne kommer att följa detta beslut även för den skånska hälso- och sjukvården.

Annons
 

Det innebär att det generella besöksförbudet på sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin kommer att upphöra och att även Region Skåne återgår till tidigare regler. Lokalt kan besöksrestriktioner finnas utifrån de förutsättningar som gäller för respektive verksamhet.

– Det är viktigt att kunna skydda våra mest sjuka och sköra patienter och vi ska nu titta på hur vi kan möjliggöra för säkra besök och ta fram rekommendationer för hur dessa ska se ut. Samtidigt är närståendes möjlighet att vara delaktiga oerhört viktigt och därför välkomnar vi beskedet om att besöksmöjligheterna utökas. Det innebär också ett ansvar. Vi måste tillsammans även fortsättningsvis bidra till att minska smittspridningen och följa rekommendationerna om att stanna hemma när vi har symtom, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det generella besöksförbudet kommer att upphöra att gälla från och med den 1 oktober, meddelar Region Skåne i ett pressmeddelande.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser