Annons

Landskrona femma i Årets Arkitekturkommun

Landskrona utsågs på torsdagens till den femte bästa arkitekturstaden i landet.

Karlstad klättrar från tionde till första plats och blir Årets Arkitekturkommun 2020. Örebro kommer tvåa för andra året i rad och Borlänge tar ett stort kliv upp till tredje plats. Kommunerna i topp lyckas kombinera goda villkor för att utveckla arkitekturen med ett förhållandevis högt bostadsbyggande. Det visar en rapport som Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund har låtit ta fram.

Annons
 

– Grattis Karlstad, Örebro och Borlänge. Ni är härliga föredömen i att bygga rätt bostäder för Sveriges livsmiljöer – sådana som vi ska trivas i, ha kul i och vara trygga i. Det är kommunerna som jobbar konkret med att skapa de här miljöerna och vi är glada över att lyfta fram de som lyckas bäst, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter.

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på två komponenter. Ett index som grundas på enkätsvar från Sveriges Arkitekters medlemmar, där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Och en del där offentlig statistik värderar kommunerna utifrån aspekter som förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen och hur väl planerna realiseras. På det viset får vi ett flerdimensionellt perspektiv på arbetet med bostadsplanering, byggande och arkitektur.

– För HSB har arkitekturen varit en självklar fråga sedan starten för snart 100 år sedan. Då var vi först med att bygga moderna lägenheter för vanliga familjer, idag testar vi nya innovativa lösningar i HSB Living Lab. Arkitekturfrågan hamnar tyvärr ofta i skymundan i bostadsdebatten. Det vill vi ändra på genom den här utmärkelsen, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

Landskrona var på podiet för två år sedan men tappade förra året till trettonde plats. I år har resultaten stärkts och Landskrona klättrar upp till en femteplats. Det beror främst på att Landskrona har hämtat tillbaka några poäng i delindexet som rör byggande, rutiner och lagefterlevnad, samtidigt som arkitektkåren fortsatt ger mycket goda omdömen.

Det är fjärde året i rad som analysföretaget Evimetrix har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.

De 20 högst placerade arkitekturkommunerna (sammanvägt indexvärde inom parentes):

Karlstad (81,4)
Örebro (78,2)
Borlänge (76,1)
Norrköping (76,0)
Landskrona (73,9)
Karlskrona (73,4)
Malmö (73,4)
Borås (73,2)
Täby (72,3)
Gävle (72,0)
Linköping (71,6)
Västerås (70,5)
Lund (69,2)
Uppsala (69,2)
Stockholm (69,1)
Nacka (67,6)
Järfälla (67,5)
Luleå (66,8)
Kalmar (66,0)
Helsingborg (65,9)
Några kommuner har i det närmaste samma resultat. Här skiljs placeringarna åt av enstaka decimaler.

Mer om Årets Arkitekturkommun
Årets Arkitekturkommun bygger dels på ett index utifrån enkätsvar från Sveriges arkitektkår där de bedömt dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna, hur arkitekturkompetensen i kommunen ser ut och hur de anser att kommunen arbetar med att utveckla arkitektoniska värden. Och dels på offentlig statistik där kommunerna bland annat värderas utifrån förmågan att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen, hur väl planerna realiseras och hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, bostadsförsörjning samt översiktsplan.

Årets Arkitekturkommun 2020 är en riksomfattande undersökning. I den finns omdömen om 185 av landets 290 kommuner. I många, främst små, kommuner är emellertid antalet omdömen få: 80 kommuner har tillräckligt med omdömen för att kunna vara med i den sammantagna bedömningen. Dessa har under den senaste femårsperioden svarat för nära 80 procent av landets bostadsbyggande.

Totalt har 739 arkitekter besvarat undersökningen. I genomsnitt har varje respondent gett omdöme om drygt två kommuner, vilket gör att det finns drygt 1 700 omdömen om landets kommuner.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser