Annons

Landskrona vill bli platsen för museum om Förintelsen

Flygbild över Landskrona Citadell som nu föreslås bli ett statligt museum för att föra vidare minnet av Förintelsen.
Foto: Prerssbild Landskrona stad.

2019 tillsatte regeringen en utredning om hur man kan skapa ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Landskronapolitiker skriver nu till regeringen och föreslår Landskrona Citadell som en lämplig plats för det nya museet. Här finns en tydlig historisk koppling till förintelsens överlevare. 
Museet som föreslås i utredningen ska verka för att fördjupa, bibehålla och utveckla kunskaperna om hur Förintelsen möjliggjordes och vad som skedde i Europa under andra världskriget. 

Annons
 

Utredningen nämner ingen specifik plats där det nya museet bör uppföras, men listar en rad kriterier som bör uppfyllas: Platsen bör ha historisk anknytning, närhet till akademiska institutioner för museet att samverka med samt möjliggöra en hög publiktillströmning. Citadellet i Landskrona uppfyller alla dessa kriterier. Efter andra världskriget inhystes exempelvis totalt 22 000 krigsflyktingar i Citadellet.

 – Det var här det hände. Det var längs Skånes västkust det stora mottagandet av människor som flydde undan nazismen skedde. Citadellet och Landskrona var ett nav i detta. Med Landskronas historia och läge vore det fantastiskt för oss att få bidra till att minnet av Förintelsen lever vidare. I Landskrona har vi förutsättningar att visa detta på en plats där en stor del av förintelsens överlevare togs emot, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

 – Landskrona Citadell är en av de bäst bevarade fästningarna i Skandinavien och det är en outnyttjad resurs, som nu skulle kunna fyllas med något viktigt, säger Torbjörn Brorsson (M), kommunalråd i Landskrona. 

– Landskrona har de naturliga förutsättningarna att bli platsen för det nya museet. Här finns historiken, stadens placering mitt i Öresundsregionen och inte minst den autentiska miljön inne på citadellet som står väl förberedd att hysa Sveriges museum om Förintelsen. Denna fråga välkomnar jag att arbeta för på nationellt plan, säger Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot och tidigare kommunalråd i Landskrona.

 – I Landskrona finns ett etablerat samarbete med Lunds universitet och staden har även ett nära samarbete med akademiska institutioner i Danmark. Landskrona har också lång erfarenhet av internationella kulturella samarbeten inte minst genom vårt arbete med Landskrona Foto, säger Christian Dahl, förvaltningschef för kulturförvaltningen i Landskrona.

Sedan början av 2020 har Landskrona stad utrett om staden har de förutsättningar som efterfrågas i regeringens betänkande för att vara en möjlig placeringsort för ett framtida museum om förintelsen. Den 17 augusti skickade staden ett remissvar till kulturdepartementet där man anmäler sitt intresse för dialog rörande processen om ett museum om förintelsen i Sverige. 

Regeringens förslag är att museet bör kunna starta sin verksamhet från och med den 1 januari 2022.

En kommentar till "Landskrona vill bli platsen för museum om Förintelsen"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Landskrona stad vill samla ihop minnen om förintelsen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser