Annons

Allt dyrare för gymnasieelever som studerar utombys

Allt fler väljer programmen på Öresundsgymnasiet. Men det hjälper föga rent ekonomiskt då kostnaden för de som studerar utombys ökar i en högre takt än budgeterat.

Trots strama åtdragningar och idogt arbete från alla parter så fortsätter utbildningsnämndens verksamheter att gå med förlust. Prognosen för året är att man går fem miljoner kronor back. Lägg därtill att utbildningsnämnden har ett avkastningskrav på tre miljoner kronor som en återbetalning på tidigare upparbetat underskott. Prognosen visar då en negativ budgetavvikelse på åtta miljoner kronor. Den enskilt främsta orsaken är ökade externa kostnader för elever på gymnasiet och gymnasiesärskolan. En lösning kan dock en gång för alla vara på gång.

Annons
 

Utbildningsnämndens budget för 2020 har förstärkts men inte i tillräcklig omfattning. Både Helsingborg, Lund och Svalöv har höjt sina priser 2020. Våren 2020 gick det cirka 560 elever från Landskrona i de här kommunerna. Hur stor den totala kostnaden för gymnasiestudier utombys blir är i nuläget svårbedömt. Det beror till stor del vad de blivande årskurs ett eleverna väljer för program. Då priserna skiljer sig mycket åt mellan programmen och aktörerna kan små förändringar i valet få stora ekonomiska konsekvenser.
– Vi håller som bäst på att diskutera med de olika gymnasieskolorna om hur de motiverar sina stora ökningar, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

En lösning diskuteras just nu och om politikerna i utbildningsnämnden får som de vill så kommer kostnaden för den externa gymnasieskolan hamna under kommunstyrelsen.
– Så gör försörjningsstödskostnaden sedan länge. Anledningen är att det är omöjligt att budgetera. Därför är vi politiskt eniga allihop om att kostnaden för de som går på gymnasier utanför Landskrona hamnar hos kommunstyrelsen. Och förhoppningsvis ser vi en sådan lösning redan i år. Skulle så bli fallet så hamnar vi på ett nollresultat.

De elever som kostar Landskrona stad mest är de som går naturbruksprogrammet på Svalövs gymnasium. De 22 eleverna från Landskrona som valt detta kostar 238 249 kronor per elev i år vilket blir totalt 5 241 478 kronor totalt, en ökning med nästan 140 000 kronor jämfört med 2019.
Mest pengar kostar notan för de 83 elever från Landskrona som studerar på Polhemskolan i Lund. Denna nota beräknas landa på drygt 7,7 miljoner kronor under 2020. Noterbart är att samtliga fyra gymnasieprogram även finns på Öresundsgymnasiet i Landskrona.
– Det är en utmaning att försöka få våra ungdomar att välja att studera på Öresundsgymnasiet och faktum är att elevantalet växer. Men det är svårt. Många vill studera i Lund, säger Lisa Flinth.

Det kommer även pengar in till kommunen för elever från andra städer som studerar här. Denna summa har under vårterminen 2020 uppgått till 4 033 000 kronor.

En kommentar till "Allt dyrare för gymnasieelever som studerar utombys"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Politiken om den dyra gymnasienotan

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser