Annons

Serneke köper Jäntan för 24 miljoner

KS har nu fattat beslut om köpeavtal med Serneke för projektet Teaterterassen i Landskrona.

Som tidigare rapporterats finns det redan en detaljplan antagen för kvarter Jäntan i centrala Landskrona vilket medger byggande av ett höghus med flera fastigheter. Idag utgörs merparten av en parkeringsplats som Serneke Projektstyrning AB sedan tidigare har ett markanvisningsavtal på. Idag beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med ett köpeavtal med Serneke Markutveckling Väst 8 AB där Jäntan 2 säljs för drygt 24 miljoner kronor under vissa förbehåll.

Annons
 

Detaljplan för fastigheten Landskrona Jäntan 2 finns antagen. Området är idag obebyggt och används som parkering. En byggnation på området medför att stadens centrum får en ny entré och kommer att sammankoppla stadsdelarna Centrum och Öster. Förtätningen är i linje med Landskrona vägval då den bland annat innebär fler bostäder i centralt läge med upplåtelseformen bostadsrätter. Byggnationen tillför även verksamhetslokaler kring ett av stadens viktigaste stråk, skriver Landskrona Stad i ett nyhetsbrev sedan det står klart att KS nu föreslår kommunfullmäktige att gå vidare med frågan.

Serneke Projektstyrning AB har sedan ett par år tillbaka ett markanvisningsavtal som ger bolaget rätt att köpa delar av fastigheten Jäntan 2. Denna rätt har bolaget nu påkallat och därmed är parterna överens om ett köpeavtal som avses att tecknas mellan Landskrona stad och  Serneke Markutveckling Väst 8 AB.

Köpeavtalet innebär att bolaget köper cirka 5000 kvadratmeter av Jäntan 2 och cirka 2 kvadratmeter av Citadellstaden 1:1 för en köpeskilling om 24 085 000 kronor. Inom det överlåtna området ska bolaget uppföra bostäder, trygghetsboende och butikslokaler i tre olika etapper. Köpet är villkorat av att Länsstyrelsen beviljar tillstånd för en alternativ grundläggningsmetod samt att dispens medges för nedtagning av biotopsskyddade träd.

 

En kommentar till "Serneke köper Jäntan för 24 miljoner"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Förberedelsearbete runt Jäntan i 8 månader

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser