Treklöverns budget klubbad i KS

Huvudpunkten på torsdagens möte i Kommunstyrelsen var fullmäktigeplanen för 2020-2022 i vilken  budgeten för 2020 ligger. Som väntat beslutades att godkänna Treklöverns (L, M och MP) förslag. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet. Noterbart är att samtliga nämnder förutom utbildningsnämnden har sparbeting att vänta.

Budgeten 2020 och planen för 2021-2022 utgår ifrån en stegvis anpassning i organisationen för att nå ett resultat på två procent av skatter och generella statsbidrag. Planen är att nå ett resultat för skatter och generella statsbidrag år 2022. Detta innebär att stadens nämnder behöver effektivisera sina verksamheter.
– Det sker differentierat, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.
– De så kallat mjuka nämnderna har ett mindre sparbeting än de hårda. Dessutom har utbildningsnämnden inga sparbeting alls. Detta betyder att de nu kan få en ekonomi i balans. Det betyder alltså också att den felräkning legat som ett ok sedan det upptäcktes, nu kommer att regleras.

Någon diskussion blev det inte på kommunstyrelsemötet då Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.
– Det är brukligt att man gör så. De kommer istället att ta fram tilläggsförslag till mötet i kommunfullmäktige och då lär det bli mer debatt, avslutar Torkild Strandberg

Fullmäktigeplanen med budget kommer att behandlas i kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november.

Till arkivet