Annons
Fredagen den 21:e januari
1.3°C 10.1m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Vad händer med idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund?

Idrottsplatsområdet står inför en utveckling men de första skisserna som släppts har oroat inte minst Landskrona ridklubb som ställer frågor kring sina hagar om den planerade vägen byggs genom Karlslundsområdet.

En dialog kring vad som ska ske med idrottsplatsområdet i Karlslund har pågått mellan Serneke och Landskrona stad sedan 2016. I januari 2017 skrevs en avsiktsförklaring. Nu gäller inte denna längre och frågan är nu som för tre år sedan, vad ska ske med området?

– Jag tror inte det blir något, säger kommunalråd Stefan Olsson (SD) och syftar på det idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund som Landskrona stad och Serneke haft för avsikt att utveckla.

Annons
 

Vid årsskiftet löpte avsiktsförklaringen mellan staden och Serneke Projektstyming AB ut.
– Det har snart gått ett år och vi har inget hört. Blir det inget av med Serneke bör vi istället se om vi kan göra något i egen regi.  Vi bör då se om vi kan använda oss av den klimat- och strukturfond som idag innehåller runt 400 miljoner kronor, säger Stefan Olsson.

I januari 2017 var planerna storslagna. Serneke fick ensamrätt att förhandla med staden om förvärv av framtida kvartersmark inom ett avgränsat område i Karlslund. På platsen skulle det planeras för ett nytt idrottscenter, ett äventyrsbad med tillhörande hotell, bostadsrätter och en skola och en avsiktsförklaring skrevs som undertecknades av bland andra Ola Serneke och Torkild Strandberg.  Ett drygt år gick men inga planer presenterades. Istället förlängdes avsiktsförklaringen av politiken ifjol våras att gälla fram till 2018-12-31, det vill säga fram till årsskiftet.

– Vi har en tät och positiv dialog med Serneke och en klar inriktning på hur vi ska arbeta vidare, men behöver några månader till på oss för att kunna ta fram ett avtal, sa Christian Alexandersson, stadsdirektör i mars ifjol och sedan dess har det varit tyst i frågan.

Idrottsklubbarna undrar
– Vad händer? Vi har inte hört ett ljud, Har ni? låter det samstämmigt från några av företrädarna för föreningarna som Landskrona Direkt varit i kontakt med på sistone och som har sin verksamhet i det aktuella området.

Varför denna tystnad från stadens sida kan man undra.
– Jag sitter inte med i någon grupp så jag vet inte, säger Stefan Olsson och funderar samtidigt på vem som kan göra det.
– Det skulle väl i sådana fall vara Christian Alexandersson, Torkild Strandberg och eventuellt Börje (Andersson. Reds anm,), han sitter ju med lite varstans.

Vi bollar frågorna vidare till stadsdirektör Christian Alexandersson och idag är tongångarna något försiktigare.
– Ur vårt perspektiv är det inte bara Sernekes utredning som styr. Vi arbetar hårt på att få alla delar av hela stadsdelens utveckling på plats där idrottsområdet är en pusselbit som ska fogas samman på ett bra sätt med övriga delar, som utveckling av bostadsområdet, säger han.

Idrottsklubbarna och säkert många landskronabor undrar och frågan är när ett förslag kommer att presenteras om framtidens idrottsplatsområde?
– När projektet inleddes var fokus elitidrott i hög grad och att få fullskaliga arenor enbart för detta. Under tiden som processen fortgått har vi utvecklat ambitionen till att i högre grad involvera de barn,  unga och vuxna som idag inte är engagerade i föreningslivet för att täcka en större del av Landskronaborna och i högre grad arbeta med åtgärder som motverkar psykisk och fysisk ohälsa, säger Christian Alexandersson och fortsätter.

Vi har fortfarande samma ambitioner på att få en uppgraderad idrottsanläggning för fotbollsmatcher på högre nivå men även för större simtävlingar och andra sporter som redan idag är framgångsrika och behöver bättre förutsättningar. Ambitionen är att vi under nästa år kan presentera en lite tydligare bild av hur folkhälsoarbetet och idrottsanläggningarna i Karlslund kan utvecklas, hoppas han. 
– Vi har en bra dialog med Serneke och vi ser ingen anledning att förlänga avsiktsförklaringen i detta skedet, avslutar Christian Alexandersson.

Med andra ord finns det idag ingen avsiktsförklaring som reglerar parternas intentioner avseende utveckling inom området och som ger Serneke ensamrätt att förhandla med staden om förvärv av framtida kvartersmark inom ett avgränsat område, eller hur ligger det till?
Och vad som händer med idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund är fortsatt oklart.

Läs mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser