Annons

Flera beslut om Norra Borstahusen klubbade

Eksjöhus Bostad vill bygga 24 bostadsrätter i form av radhus längst med Erikstorpsvägen mellan Hälsingborgsvägen och Erikstorps Kungsgård i Norra Borstahusen. Därför vill företaget teckna ett markanvisningsavtal med kommunen, något som kommunstyrelsen godkände på tisdagen. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.

Annons
 

För att kunna marknadsföra och aktivt leta framtida bostadsrättsinnehavare till radhusen behöver Eksjöhus Bostad vara säkra på att de i ett senare skede kan köpa det aktuella markområdet. Köpoptionen gäller 18 månader och avser ett område om cirka 7 600 kvadratmeter. Köpeskillingen kommer att baseras på byggnationen som uppförs. Om bolaget nyttjar sin option så förbinder de sig att påbörja byggnation senast 12 månader efter tillträdet samt färdigställa byggnationen senast 18 månader efter byggstart.

På samma kommunstyrelsemöte beslutades också att MIMS Invest AB får köpa den mark man tingat sedan tidigare för att bygga en Coop-butik samt ett gym. Bolaget kommer totalt att betala 5,1 miljoner kronor för fastigheten, där 25 000 kronor är betalt sedan markanvisningen och återstående belopp fördelas som 1,375 miljoner kronor i köpeskilling för fastigheten och 3,7 miljoner som gatukostnadsersättning.

Läs mer: Coop etablerar sig i Norra Borstahusen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser