Annons

Giftlarm på största koloniområdet

Kopparhögarnas koloniområde grundades 1962 och är med sina 530 kolonilotter Landskronas största i sitt slag. Nu varnar Landskrona stad kolonisterna för att äta av odlade frukter och grönsaker då man funnit arsenik och bly i marken på området.
Foto: Google Maps.

Mitt i odlingssäsongen avråder nu Landskrona stad kolonister på Kopparhögarna att äta det som odlas. Detta sedan man på 10 av 16 mätpunkter funnit spår av arsenik och bly i jorden.
– Det är djupt beklagligt men tills att vi vet mer måste vi agera på detta vis, säger Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef i Landskrona stad och berättar att man nu kommer att genomföra en utredning av marken i koloniområdet.

Annons
 

Det var i samband med att Sydvatten skulle genomföra ett grävarbete för en vattenledning vid Kopparhögarnas koloniområde som jordmassor skickades på analys. Analyssvaren visade på arsenik i jord som ligger bredvid kolonilotterna. När kommunen tog ytterligare markprover hittade man bland annat arsenik och bly i jord som ligger på några av de kolonilotter som inte är uthyrda för närvarande.

– Det gör att vi i detta skede rekommenderar koloniägarna att inte äta det som odlas på kolonilotterna, säger Marie-Louise Svensson med ett undantag.
– Det man odlar i odlingskragar avskilda från marken med kontrollerad jord från trädgårdsbutiker omfattas inte av våra rekommendationer.

–  Vi har meddelat samtliga koloniägare via brev och kommer löpande att informera styrelsen i föreningen om fortsatta utredningar och åtgärder. Vi har tagit kontakt med en miljökonsult som har tidigare erfarenhet av förorenade jordmassor inom områden som används som koloniområden. Nästa steg är att utreda omfattningen och ta fram en riskutredning, säger Marie-Louise Svensson som nästa fredag ska ha ett inledande möte med konsulten.
– Dessutom är miljöförvaltningen inkopplade.

Frågan är då hur blyet och arseniken hamnat i marken på Kopparhögarna och om det intilliggande området som nu ska exploateras vid tidigare Gullstrandsskolan också är förorenat.
– Vi har tittat på gamla bilder och sett att det tidigare var åkermark. Vi ser också att koloniområdet växte fram snabbt. Enligt den miljötekniska markundersökningen kan föroreningar av arsenik komma från exempelvis jordbruket som fanns där innan eller från någon annan verksamhet. Det kan också rör sig om tillförda massor, strax innan koloniområdet uppfördes. Kanske någon som var med på den tiden vet mer. Vi tar naturligtvis tacksamt emot information om detta, poängterar Marie-Louise Svensson.
Vi kan idag inte säga så mycket mer då vi inte vet. Det gäller alltså också den närliggande området.

Landskrona stad kommer nu att beställa ytterligare markprover för att få en tydligare bild av omfattningen av föroreningarna samt även ta fram en riskutredning. Därefter kommer beslut tas om hur kommunen ska gå vidare och som en försiktighetsåtgärd uppmanar man alltså från att avstå från de hemmaodlade jordgubbarna och annat på Kopparhögarnas koloniområde tills nya direktiv utgår.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser