Annons

Vind och värme går hårt åt stadens träd

Torka och vind går hårt åt stadens träd.

Torka och vind går hårt åt stadens träd.

Blåst och torka i kombination med väl lövade träd är inget man gillar på Landskrona stads parkenhet.

Annons
 

I början av veckan strök en silveroxel (Sorbus incana) med i Stadsparken och ett par dagar senare skådade Landskrona Direkt ett hårt åtgånget träd utmed Halvmånen.
– Trädet vid Gamla kyrkans grund föll på grund av vindarna. Tidigare ympade man denna sort på en svagare grundstam vilket gjorde att trädet oftast blev större än vad basen/roten klarade av och så är fallet med det aktuella trädet, berättar Anneli Erson, parkchef i Landskrona.

– Det är inte helt enkelt att förklara men det är inte fråga om någon vandalisering. Trädet hade knappt några förakringsrötter varvid den inte klarade vindarna med fullt lövverk.

Samma fenomen gäller för trädet längs med Linjen.
– Det har varit ett antal dagar nu med hårda vindar och det i kombination med väl lövade träd och torka gör att grenar lätt kan knäckas vilket även är fallet med detta träd. Vi har iakttagit ytterligare några grenar i staden som knäckts av samma anledning, avslutar Anneli Erson.

Vinden skördade offer i Stadsparken vid Gamla kyrkans grund. Foto: Poul W Lorenzen

Vinden skördade offer i Stadsparken vid Gamla kyrkans grund.
Foto: Poul W Lorenzen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser