Annons

V vill utveckla Landskrona

Henning Süssner Rubin på läktarplats i fullmäktige.

Henning Süssner Rubin på läktarplats i fullmäktige.

En budget för de mindre bemedlade. Så skulle man kunna sammanfatta Vänsterpartiets skuggbudget för 2017 i Landskrona.

Annons
 

Partiet vill se ett  försök med 6-timmarsarbetsdag inom en utvald kommunal verksamhet, en satsning på Norrestad samt motverka den ökande hemlösheten.
– Dels vill vi slopa kommunens hyrespolicy och samtidigt ge individ- och familjenämnden i uppdraget att satsa på projektet Bostad först, säger Henning Süssner Rubin, gruppledare för Vänsterpartiets i kommunfullmäktige.

Treklövern har i sitt budgetförslag lagt 20,5 miljoner kronor kommande år på ett nytt “Akutbo 2” Tanken är att familjer och personer med i övrigt ordnade förhållanden inte ska blandas med missbrukare.
– Det är ovärdigt, anser Henning Süssner Rubin som vill se att Landskrona nu anammar “Bostad först”, där tak över huvudet är en rättighet. För detta anslår man 3,5 miljoner kronor.
– Vi ser även att ägardirektiven för Landskronahem och Stadsutvecklingsbolaget ändras och att det minskas på kostnaderna för kommunstyrelsens konsulter och partistödet.

Vänsterpartiet menar att den styrande treklövern med stöd av Sverigedemokraterna håller på att göra Landskrona till ett ”experiment i social ingenjörskonst” med en målsättning att genomföra ett befolkningsbyte.
– Här vill vända denna utveckling och ge Landskronaborna tillbaka tillit, social trygghet och framtidstro.

Nolltolerans mot barnfattigdom
Vänsterpartiet vill tillämpa nolltolerans mot barnfattigdom och vill därför se en långsiktig handlingsplan mot detta. Ett led är att i samarbete med kommunens föreningsliv erbjuda ett rikt och kostnadsfritt utbud av fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och barnfamiljer till en kostnad av en halv miljon kronor.
– Vi vill dessutom se ett konsekvent förbud mot dolda avgifter i skolan. Alla elever ska kunna få följa med på utflykter och skolresor.

Till investeringsbudgeten vill man tillskjuta 32,5 miljon kronor till ett familj- och kulturcentrum i Norrestad/Karlslund  samt 10 miljoner till en kommunal solcellspark.

I likhet med Socialdemokraterna vill man också att det ska vara en norm att heltidstjänster ska erbjudas åt de kommunanställda som ofrivilligt jobbar deltid.
– För oss är detta en viktig jämställdhetssatsning.

Avslutningsvis vill Vänsterpartiet att Landskrona följer en modell från Norrköpings och startar upp sociala investeringsfonder.
– Detta för att stimulera socialt företagande i staden och inte minst bidra till att öka nyanlända invandrares möjligheter att snabbt och varaktigt integreras i samhället.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser