”Nu får det vara slut, inget mer ska säljas ut”

Ett demonstrationståg gick genom centrala Landskrona på lördagsförmiddagen för att protestera mot planerna på att sälja Sandvången och Pilängen till ett privat bostadsbolag.
Ett demonstrationståg gick genom centrala Landskrona på lördagsförmiddagen för att protestera mot planerna på att sälja Sandvången och Pilängen till ett privat bostadsbolag.
Ett demonstrationståg gick genom centrala Landskrona på lördagsförmiddagen för att protestera mot planerna på att sälja Sandvången och Pilängen till ett privat bostadsbolag.
Ett demonstrationståg gick genom centrala Landskrona på lördagsförmiddagen för att protestera mot planerna på att sälja Sandvången och Pilängen till ett privat bostadsbolag.

”Nu får det vara slut, inget mer ska säljas ut”, upprepade talkören när ett par hundra Landskronabor på lördagen tågade  från Gamla kyrkans grund till Kasernplan.

Protesten riktades mot Landskronahems planer på att sälja ut Sandvången och Pilängen till Stena Fastigheter AB.
– Det kunde vi aldrig tro! Att vi skulle stå här idag och protestera mot en utförsäljning av hjärtat i Landskronahem – Sandvången och Pilängen, sa Emelie Johansson, initiativtagare till Facebookgruppen ”Vi som är emot att Landskronahem säljer ut!!!” som stod som arrangör för lördagens demonstration.
– Det är allas våra hem. För Sandvången och Pilängen tillhör allmännyttan, vilka är en del av folkhemmet och en grundpelare i vår välfärd. Det är hyresrätter som byggdes för mig, dig och dig, sa Emelie Johansson och pekade ut mot åhörarna,  vilka svarade med applåder.

Ur Facebookgruppen har det nu bildats en styrgrupp som kommer att fortsätta verka framöver. Denna består av Stig Bengtsson, Bjarne Andersen, Marie-Sofie Slätt, Leif Andersson, Thord Lindblom, Christer Nilsson, Ulf Kristiansson och Emelie Johansson.
– Vi är till dags dato över 700 medlemmar i gruppen och har nu närmare 1700 namnunderskrifter, berättade Emelie Johansson.
På Kasernplan hölls även tal av Anders Kjellström, jurist och universitetsadjunkt på Malmö högskola samt av riksdagsmannen och kommunfullmäktigeledamoten Niklas Karlsson
(S).

Anders Kjellström får nog anses mycket väl påläst i sammanhanget då han är en av parterna som medverkat i SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan, vilket nyligen utmynnat i en bok där de tolv författarna även synat Landskronahem i sömmarna.

Anders Kjellström tog mötesdeltagarna med på en resa tillbaka till Lortsveriges utedass och trångboddhet fram till efterkrigstidens högkonjunktur då allmännyttan bygger de nya bostäderna vilka möjliggjorde 1950- och 1960-talets ekonomiska expansion. Vidare gjorde han en utblick mot Europas ”social housing”, fattigbostäder i segregerade områden där den svenska modellen varit vida överlägsen.
– Alla ska kunna bo i allmännyttan precis som alla skall ha rätt till barnbidrag. Allmännyttan är till för alla!, dundrade han och berättade att han bett sina forskarkollegor som är ekonomer titta på Landskronahems ekonomi.
– Den är trygg och stabil, intygade han.
– Att sälja fast egendom om man inte behöver är helt enkelt ekonomisk korkat, ansåg Anders Kjellström och menade att det är Landskronahems hyresgäster och i förlängningen stadens alla medborgare som får betala priset för den enligt honom dåliga affären.

Även Niklas Karlsson gjorde en historisk tillbakablick i sitt anförande men riktade sen in sig på den stora skillnaden mellan en privat fastighetsägare och det allmännyttiga bolaget.
– Allmännyttan är kommunalt ägt bolag vilket betyder att det faller under offentlighetsprincipen. Bolagens handlingar är med andra ord offentliga, som hyresgäster och medborgare har vi rätt att ta del av dem. Vi kan också enkelt kontakta och föra en dialog med de politiker som sitter i styrelsen i bolagen. I privata fastighetsbolag finns ingen insyn. Privata fastighetsägares perspektiv är och förblir den egna vinsten – inte ett långsiktigt samhällsbyggande, sa han och manade till kamp ända fram till den 30 maj när det är dags att fatta det avgörande beslutet i kommunfullmäktige.

Emelie Johansson var en av talarna vid torgmötet.
Emelie Johansson var en av talarna vid torgmötet.
Eva Örtegren var framme och pratade bostadspolitik med Anders Kjellström och Niklas Karlsson efter deras tal.
Eva Örtegren var framme och pratade bostadspolitik med Anders Kjellström och Niklas Karlsson efter deras tal.

 

 

 

Till arkivet