Frågor puttades runt på BoIS årsmöte

Igor Arsenijevic utsågs till årets spelare i BoIS. Philip Andersson gratulerades till sitt stipendium från Gamla BoIS:are och Victor Gustafsson fick stipendium ur klubbens ungdomsfond var några av ljuspunkterna vid klubben 101:a årsmöte.
Igor Arsenijevic utsågs till årets spelare i BoIS. Philip Andersson gratulerades till sitt stipendium från Gamla BoIS:are och Victor Gustafsson fick stipendium ur klubbens ungdomsfond var några av ljuspunkterna vid klubben 101:a årsmöte.
Igor Arsenijevic utsågs till årets spelare i BoIS. Philip Andersson gratulerades till sitt stipendium från Gamla BoIS:are och Victor Gustafsson fick stipendium ur klubbens ungdomsfond var några av ljuspunkterna vid klubben 101:a årsmöte.
Igor Arsenijevic utsågs till årets spelare i BoIS. Philip Andersson gratulerades till sitt stipendium från Gamla BoIS:are och Victor Gustafsson fick stipendium ur klubbens ungdomsfond, det var några av ljuspunkterna vid klubben 101:a årsmöte.

Det var stundtals ingen vacker match som gavs i VIP-restaurangen på Landskrona IP i torsdagskväll. 88 av hemmalagets 478 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet. Tifot med en vit och en ljusblå (!) lapp ställdes in och istället var frågorna många och svaren stundtals luddiga.
– Det är intressant att klubbens ordförande hänvisar varje fråga av substans till en person som ej ingår i styrelsen, teaterviskade en medlem.

Landskrona BoIS minst sagt skrala ekonomi kom att hamna i fokus vid klubbens etthundraförsta årsmöte. Lennart Neander, som på konsultbasis gjort ett hästjobb med att reda ut och försöka få föreningen på fötter genom kraftfulla sparåtgärder, inledde med att berätta om det arbetet. Frågor fick dock anstå till årsredovisningen.

Landskrona BoIS årsmöte brukar gå under epitetet k-pistmöte, där ordförandeklubban fallit så snart punkterna hunnits läsa. Så inte denna gång. Hedersordförande Kenneth Håkansson valdes att leda mötet.
Inte för sin hedersbetygelses skull utan snarare för att minimera diskussionsutrymmet, sa ”sufflören”. Flera medlemmar valde att utnyttja sin demokratiska rätt att just ställa frågor, om än med ett visst adrenalinpåslag hos någon. Frågor som mötesordförande i vissa fall menade var ställda vid fel punkt på dagordningen och fick anstå till senare. Inte ens ett konkret förslag till ny och lägre medlemsavgift , på 250 kronor , ”för att nå nya unga passiva medlemmar” ställdes mot styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift.

Vid frågan om ansvarsfrihet för styrelsen – klubben har som vi tidigare berätta efter årets minusresultat på 1,8 miljoner kronor sammanlagt underskott på – 2,7 miljoner kronor – var stämningen tät i lokalen. Fråga ställdes om inte någon av de avhoppade styrelseledamöterna kunde redogöra varför dessa hoppat av. En fråga som hänsköts till punkten övriga frågor, sist på dagordningen. Ansvarsfrihet gavs och styrelsen kunde pusta ut.

Valberedningen föreslog som väntat en bantad styrelse från nio till sju ledamöter.
Linus Malmqvist och Per Eriksson hoppade av i december och Göran Andersson och Fredrik Lind hade meddelat att man inte ställde upp för omval. In valdes istället Christian Condrup och Urban Jansson. Mötet gav även Gabriel Munck fortsatt förtroende som ordförande under ytterligare ett år. Tillsamman med ledamöterna Pernilla Anderberg, Tommy Bengtsson och Peter Condrup, vilka har ett år kvar på sina mandat utgör man nu den nya styrelsen som ska utföra ekonomiska mirakel för att vända på den neråtgående trenden och som har att jobba med en budget som är satt på minus 400.000 kronor.

Så långt komna i årsmötet var det fotbollsprestationer som fick stå i fokus för ett litet tag.
Till årets spelare utsågs Igor Arsenijevic och årets ledare blev P15-lagets tränare Dennis Fritz.
Gamla BoIS:ares nyinstiftade pris, ett stipendium på 5000 kronor, överlämnades av föreningens ordförande Claes Cronqvist till mittback Philip Andersson. Frågan är om inte Victor Gustafssons pris smällde högst. Ett stipendium på 10 000 kronor fick han ur Landskrona BoIS ungdomsfond.

Även om  frågetecknen var fler än utropstecknen under mötets gång så stod det åtminstone klart varför Linus Malmqvist och Per Eriksson valt att hoppa av styrelsen. Medlem Andreas Westerberg upprepade nämligen sin fråga under punkten övriga frågor och efter några korta sekunders betänketid reste sig de båda utpekade upp.
– Jag hade tänkt mig detta som ett tioårsprojekt. Nu blev det ett halvår, inledde Linus Malmqvist.
– Det var några få personers egen agenda som gjorde att vissa beslut togs utan att vara förankrade i styrelsen. Det är ett stort problem. Jag är trots allt ansvarig för alla beslut som tas i styrelsen. Jag satt även med som ordförande i ekonomiutskottet och som siffrorna visar nu, och under en längre tid så har ekonomistyrningen i klubben varit under all kritik. Detta var vad jag skulle lägga min tid på och jag kände att även jag delvis misslyckats med att komma fram med några konkreta åtgärder. Likviditeten är kraftigt ansträng och klubben har under hösten skuldsatt sig med ganska mycket pengar för att klara det löpande. Då ansåg jag och några med mig att frågan kring obestånd behövdes väckas, berättade han och expertis kallades in för att granska klubbens ekonomi.
– Nu var vi inte på obestånd, konstaterade Linus Malmqvist som dock inte delade majoritetens syn på den ekonomiska styrningen och därför valde att avgå.

Per Eriksson som också valde att avgå ungefär samtidigt delade Linus finansiella syn. Han menade också att det uppstod en del jävsituationer i styrelsen då den finns stora långivare till klubben bland ledamöterna.
– Organisatoriskt finns det även mycket mer att önska, avslutade han.
 

Till arkivet