Annons

Inget nytt om försäljning hos Landskronahem

Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson svarar på en interpellation ställd av Niklas Karlsson (S). Foto: Skärmdump från webbsändning

Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson svarar på en interpellation ställd av Niklas Karlsson (S).
Foto: Skärmdump från webbsändning

På måndagskvällen svarade Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson (-) på en interpellation gällande utförsäljning av delar av det kommunala bostadsbolagets bestånd, som socialdemokraten Niklas Karlsson ställt i kommunfullmäktige. Något svar på vilket eller vilka bostadsområde som eventuellt kan komma att säljas, gavs dock inte.

Annons
 

Det råder delade meningar om hur Landskronahem ska finansiera framtida renoveringar och eventuella nybyggen. Det framgick tydligt vid måndagens kommunfullmäktigemöte. Det var Niklas Karlsson (S) som interpellerat Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson (opolitisk men som sitter på ett mandat för Liberalerna). Socialdemokraten undrade vad som hänt sedan det första beslutet togs vid ett hastigt inkallat extrainsatt kommunfullmäktigemöte i juli och sedan i Landskronahems styrelse. Huvudfrågan i interpellationen var dock vilka områden som ska säljas för att finansiera framtida investeringar.
– Är det Sandvången? Larvi? Eller Larvisom står på tur?, undrade Niklas Karlsson.

Något svar på frågorna fick dock inte socialdemokraten.
– Styrelsen i Landskronahem håller just nu på att utforma ett handlingsprogram för vilka satsningar bolaget ska göra. Innan detta är klart kan vi inte säga om något ska säljas och i sådant fall vilket område, sade Kenneth Håkansson i kommunfullmäktiges talarstol.
– Men en eventuell försäljning är inget mål. Det är snarare ett medel. Det är den bästa lösningen om vi ska klara framtidens utmaningar i fråga om renoveringar eller rent av bygga nytt.

Niklas Karlsson menade dock att finansiering borde, precis som tidigare, ske genom lån. Men detta var något som Kenneth Håkansson var emot.
– Det måste betalas. Hur ska vi finansiera lånen? Det räcker med att räntan höjs en procent. Då kostar det 10 miljoner kronor.

Detta är dock inget som skrämmer Niklas Karlsson som hävdar, precis som ett flertal externa utredare gjort tidigare, att Landskronahem har en stabil och bra ekonomi och står väl rustade inför framtida investeringar.
– Vi socialdemokrater ska göra vad vi kan för att stoppa en utförsäljning av Landskronahems bestånd. Tro mig!, avslutade han.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser