Ny yrkesutbildning till Landskrona

Yrkeshogskolan_Landskrona_2014
Bild på glada eventkoordinatorelever som började 2014 och nu går sin sista termin. Foto: Michael Glawe

Myndigheten för yrkeshögskola har idag offentliggjort vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta i landet 2016. För Landskronas del innebär det att en helt ny utbildning, stödpedagog, får starta tillsammans med de tre populära utbildningarna yrkeshögskolan bedriver idag.

– Yrkeshögskolan är viktig för Landskrona stads utveckling. Beskedet innebär att vi behåller och utökar en viktig del av utbildningsmöjligheterna i Landskrona, vilket gör staden mer attraktiv, säger Lisa Flinth (L), utbildningsnämndens ordförande.

Yrkeshögskoleutbildningar
Yh-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som leder till yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.
Myndigheten för yrkeshögskolan fick in 1421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning, 426 utbildningar beviljades.
– Med tanke på att det endast var knappt 30 procent av det totala antalet YH-utbildningar i landet som överhuvud taget fick starttillstånd är detta ett bra betyg för Landskronas yrkeshögskola och dess personal, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

– Det är ett gott betyg till våra utbildningar att vi fick beviljat alla våra sökta yrkeshögskoleutbildningar. Att få en yrkeshögskoleutbildning beviljad tyder på ett behov på arbetsmarknaden, vilket gör utbildningarna attraktiva, säger Thora Skuladottir, rektor på Yrkeshögskolan Landskrona.

Beskedet innebär att alla utbildningarna kan starta till hösten 2016. För de studerande väntar därefter studier i två till fyra terminer.

Till arkivet