Kommunrevisionen uppmanas att granska fastighetsaffärer

Nu ombeds kommunrevisionen granska och pröva stadsbyggnadsförvaltningens rutiner.

I ett brev ställt till kommunrevisionens ordförande Peter Thunholm gör stadens vänsteropposition (S+V)  en gemensam begäran om granskning av kommunrevisionen.
– Vi anser att det finns anledning att granska Stadsbyggnadsförvaltningens rutiner i samband med fastighetsaffären och upphandlingar efter att lokala medier har uppmärksammat kommunens förvärv av fastigheterna Lundåkra 3:9 och Kolet 2 och ifrågasatt köpeskillingens storlek”, skriver Henning Süssner Rubin (V) och Eva Örtegren (S).

Brevskrivarna vill veta på vilket sätt stadsledningskontoret  säkerställer

  • Att kommunen inte lider ekonomisk skada av fastighets- och markaffärer
  • Att  dessa affärer planeras, verkställs och följs upp.
  • Att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får den information och det underlag som behövs för att kunna fatta politiska beslut om dessa affärer.
  • Att förtroende- eller immateriell skada vid sådana affärer undviks.

Bakgrund
Mark- och exploateringschef Mårten Olsson anser att kommunen betalt ett rimligt pris när man köpte de båda fastigheterna Kolet 2 och Lundåkra 3:9. 

Kolet 2 köpte Landskrona stad för 2,6 miljoner kronor. En fastighet som i somras kostade  675.000 kronor när den fanns till salu på marknaden och som är taxerad till 824.000 kronor.

Lundåkra 3:9 gav staden 2,3 miljoner kronor för. En fastighet som året innan sålts för 540.000 kronor och som enligt Skatteverket har ett taxeringsvärde på 1.057.000 kronor.

Läs mer:

Till arkivet