Annons

Hur har markaffärerna gått till?

Jonas Esbjörnsson (S) ställer frågor kring kommunala fastighetsköp.

Jonas Esbjörnsson (S) ställer frågor kring kommunala fastighetsköp.

Vid kommunfullmäktige den 23 november beslöts att kommunen skulle göra två fastighetsköp på industriområdet. Affärer som Landskrona Direkt granskat och funnit att kommunen betalt betydligt fler skattekronor för, än vad säljarna själva betalt för dessa helt nyligen. Med anledning av vad som framkommit i artiklarna väljer nu oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) att interpellera kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) i ärendet.
– Kommunen betalar närmare fyra miljoner kronor mer än vad det kostade för bara ett år sedan när marken såldes senast. När detta nu kommit upp i ljuset vill jag veta hur en sådan här affär går till, säger Jonas Esbjörnsson (S).
– Mycket av det ni skrivit är sådant som inte framkommer i de handlingar som ligger till grund för beslutet och därför vill jag ha svar på ett antal frågor, säger han.

Annons
 

I samband med granskningen begärde Landskrona Direkt ut all dokumentation från det att säljarna kontaktade kommunen tills ärendet redogjordes för kommunfullmäktige. Någon sådan fanns inte att tillgå. Istället förklarade mark- och exploateringschef Mårten Olsson tillvägagångssättet enligt följande:
– Kontakten togs genom telefonsamtal från säljarna. Därefter har vi träffats ett par gånger och diskuterat villkoren i köpeavtalen. Det finns ingen annan dokumentation än själva avtalet i dessa ärenden.

Och på frågan vem som suttit med vid förhandlingarna med säljarna svarar han:
– Förhandlingen med säljarna har jag hanterat.

Jonas Esbjörnsson ställer följande frågor i sin interpellation till Torkild Strandberg.

  • Hur har kontakten tagits för köpet?
  • Hur har de aktuella markköpen gått till?
  • Hur har värderingen gått till?
  • På vems uppdrag har köpen gjorts?
  • Varför har frågan inte lyfts i Stadsutvecklingsbolaget?
  • Eftersom det funnits planer för området i ett par år så varför köpte inte Landskrona kommun marken direkt av Svenska Hus i somras?

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser