2,2 miljoner till studieförbunden

Vuxenskolan blir den stora vinnaren när Kulturförvaltningen ser över bidragen till studieförbunden. Förlorare blir de förbund som inte har några lokaler och personal i Landskrona.
– Vad vi föreslår är en anpassning till de regler som gäller i landet i övrigt, förklarar ordförande Gert Grahn som nu låter förslaget gå ut på remiss.
– Nu skall studieförbunden yttra sig och sedan fattar nämnden sitt beslut på sammanträdet i december.

I Landskrona finns idag tio studieförbund som bedriver verksamhet. Fyra, ABF, Folkuniversitetet, Medborgarskolan och Vuxenskolan, har lokala kontor. Det är också dessa fyra som fått se störa bidragen, 72 procent av de totalt omkring 2,2 miljoner kronor.
Störst bidragstagare är ABF som erhåller 39 procent, sedan följer Vuxenskolan som når upp till 26 procent om det nya systemet vinner gehör i fullmäktige.
Folkuniversitetet och Medborgarskolan ligger vardera på tio procent medan tre ligger på fyra procent av anslaget och tre endast får vardera en procent.

Den utredning som är gjord visar att ABF, Medborgarskolan och TBV går med stora underskott. En del av de ekonomiska svårigheterna förklaras med att studieförbunden har egna lokaler som kostar mer att driva och därför föreslås nu ett särskilt ekonomiskt lokalstöd. Av det samlade anslaget kommer närmare en miljon att gå till ett riktat lokalstöd.

En uträkning som Kulturförvaltningen genomfört med utgångspunkt från redovisad aktivitet ger vid handen att Vuxenskolan skulle få hela 128 884 kronor mer i anslag än vad som var fallet året tidigare. Vad gäller de studieförbund som har en lägre verksamhet så skulle exempelvis anslaget till Studiefrämjandet i det närmaste halveras och en stor nedgång blir det även för övriga av de ”små” bidragstagarna.
– Det är en klar viljeinriktning att öka stödet till de studieförbund som har lokaler och personal i Landskrona, betonar också Gert Grahn och närmast är det studieförbundens tur att säga sitt om förslaget innan det går vidare för beslut.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Till arkivet