Annons

Stabil betygsnivå för niorna

Idag är det skolavslutning för stadens grundskolor och med den kommer betygsutdelningen. Förra året lyfte Landskronas elever i årskurs 9 sina medelbetyg med 10%. De kommunala skolornas medelpoäng hamnade på 207,6. I år ligger betygsresultaten kvar på i stort sett samma nivå, 206,2. Riksgenomsnittet för kommunala skolor var ifjol 208,2 poäng.
– Även om siffran är något lägre än förra årets så kan vi konstatera att trenden håller i sig. Läget är stabilt. I en jämförelse ser vi att meritvärdet låg på 189,1 2010/2011, säger Tomas Johansson, chef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Betygspoängen grundade sig tidigare år på 10 p för betyget G, 15 p för VG och 20 p för MVG, gånger 16 skolämnen, vilket gav det meritvärde som presenteras årligen. Med det nya betygssystemet fördelas poängen från 10 till 20 över betygen E till A.
– Betygsresultaten är fortsatt mycket glädjande. Vårt tydliga fokus på kunskap, arbetsro och höga förväntningar på alla elever har lyft våra skolor till i princip riksgenomsnittet, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i utbildningsnämnden.

Annons
 

Högst meritvärde har även i år Glumslöv skola med 237,6 poäng. Detta är drygt 14 poäng högre än förra året. Den största förbättringen i år har gjorts av Sandåkerskolan med sju procent jämfört med 2012. Även Seminarieskolan har ökat sina resultat något i relation till sin för skolan höga nivå 2012. Den enda enheten som backar är Västervångskolan som i år har ett meritvärde på 213,0 jämfört med 221,6 2010-2011.

Enligt Tomas Johansson beror den stabila betygsnivån på ett starkt utvecklingsfokus på områdena matematik, språkutveckling, entreprenöriellt lärande, inkludering samt den digitala pedagogiken. Det finns dock mer att göra.
– Det är mycket positivt att vi nu stabiliserat våra resultat på förra årets höga betygsnivå. Men våra ambitioner är än högre. Med stöd av vårt ambitiösa utvecklingsarbete och våra medarbetares höga kompetens nöjer vi oss inte med årets och förra årets resultat. Nu är det dags att ta ett ytterligare steg uppåt vad gäller våra elevers betygsresultat, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser