PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kommunala bolag- ett hot mot välfärd och demokrati

Funderar på Liberalstyrets önskan att bolagisera vård och omsorg. Det låter ju bra att kommunen i så fall tjänar en massa pengar.
Men så läste jag på Facebook en förklaring till hur man tjänar dessa pengar:
”man snuvar staten på momspengarna och sen vill man ha statsbidrag tillbaka från samma kassa” , skriver någon.
Tydligen betalar man inte moms eller lägre moms när det är ett bolag.
Det är alltså ren skatteplanering man sysslar med och samtidigt utarmar man statskassan och därmed statens medel  till välfärden.

Några andra aspekter hittade jag när jag läste centerpartisten Lennart Petterssons inlägg i SkD 23/5-23. Han varnar för bolagisering. Han anser att det är ett nermonterande av demokratin.
Dels förlorar invånarna insyn i och med att styrelseledamöterna i bolagen enligt lag bara får arbeta för bolagets bästa, inte kommuninvånarnas, sk lojalitetsplikt. Dels får de inte heller berätta om missförhållanden i t ex media och sen är protokollföringen mycket bristfällig och invånarna får inte ta del av de ärenden som behandlas på styrelsemötena. Inte heller politiker och opposition får ta del av detta. Helt emot vad som sker i kommunala nämnder alltså. Vi kommuninvånare och våra politiker, förlorar kontrollen över de skattepengar och den organisation som ska sköta vår välfärd.
När Pettersson skrev detta anförde han exemplen, Höganäs, Bjuv o c h Landskrona.
Pettersson ( C), som är från Svalöv, skriver:
”När man på nära håll ser att man använder bolagsbildning som ett medel att begränsa och tysta oppositionen och därmed demokratin, då känns det väldigt obehagligt”.

Tänker då också på alla de bolagsbildningar som redan genomförts i Landskrona. Vad vet vi om dem?
Inte ens vem som styr och ställer i bolagen vet vi något om.

Lena Nilsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).