PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Begreppet vandel är inget nytt

Svar till Jan Nilsson.

För mig är all form av repression bekymmersam, men det är fullständigt kontraproduktivt att skrika ”rasism och främlingsfientlighet” för att Sverige harmoniserar sina regelverk med det Norge och Danmark haft i 20 års tid.
Utlänningslagen 5 kap. 17 § – skrivningarna om vandel föreslogs av Socialdemokraterna 2021.
25 juni 2020 lämnade Socialdemokraterna över ett förhandlingsbud till de andra partierna i den s.k. migrationskommittén. Bland annat ställde S sig bakom om att ha tillfälliga uppehållstillstånd som regel. För att få uppehållstillstånd ville S att det bör införas krav på ”vandel, försörjning och kunskap i språk och samhällskunskap”.

Vidare sa Morgan Johansson (S) 14/2–20 i en debatt i kammaren.
”Det är klart att vi inte ska ha några säkerhetsrisker som svenska medborgare. Folk som har begått krigsbrott eller andra sådana brott ska vi inte heller ha som svenska medborgare. Därför finns den regel som vi talar om här, nämligen att man ska ha haft och kunna förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Den regeln tillämpas av Migrationsverket. Migrationsverket avslår varje år tusentals ansökningar om medborgarskap, varav lite drygt 1 000 på grund av just vandel, det vill säga att man till exempel har begått brott.”
https://riksdagsdata.oru.se/enkammarriksdagen/anforande?uuid=fed276cb-2d74-ea11-9134-0090facf175a&fbclid=IwAR3SStxfUdzJouNe8ryy5mTSQPpIXcPyttVoZi7t153XbSWTOxWkQKFLZUs
Helt i linje med Tidöavtalets innehåll.

Därutöver har SD även fått igenom kravet om att utreda möjligheten att utvisa utländska medborgare på grund av ”bristande vandel”.
”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel”, står det i Tidöavtalet.

”Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”.

I utredningen kring vandel ingår att:

  • Kartlägga möjligheterna att utvisa utlänningar i tidigare svensk utlänningslagstiftning.
  • Kartlägga möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel i andra jämförbara länder.
  • Analysera de rättsliga möjligheterna att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel utifrån svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen, och andra folkrättsliga åtaganden.
  • Ta fram författningsförslag för att i den utsträckning det är möjligt återinföra en möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel.

Till alla som tycker att Tidöavtalets beaktande av ”vandel” gör regeringen eller SD till rasister, nazister eller främlingsfientliga, vill jag påminna om att begreppet redan beaktas i den socialdemokratiskt stöttade utlänningslagen.

Stefan Olsson (SD)
Oppositionsråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).