DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Ska det verkligen se ut så här?

… kommunal vandalism! Landskrona stad har länge pretenderat på att bli ”Årets Arkitekturkommun” Jag ifrågasätter å det starkaste dessa ansökningar: Kan kommunen inte ens ta vara på den estetik som utmärker staden (dessa trottoarer hittar man inte i Karlstad, Nässjö eller i andra städer) och de människor som en gång lade dessa stenar, är Landskrona […]

Landskronas föreningsliv – en viktig faktor för folkhälsan

I Landskrona stads Vägval 2020 har man lagt en strategisk målsättning om att förbättra folkhälsan i staden. I begreppet folkhälsa ryms såklart många olika saker. Folkhälsoarbete syftar enligt Folkhälsomyndigheten till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen. De uttrycker vidare att det finns en tydlig variation vad gäller folkhälsa kopplat […]

Krav på motprestation för lön och pension!

I Landskrona har melodin från den styrande Treklövern – som styrt i lite mer än 16 år nu – varit hårda tag mot de allra mest utsatta. Bygg gärna i vår kommun, men inte hyresrätter, för sånna vill vi inte ha! Flytta gärna hit, men inte om du är bidragstagare eller låginkomsttagare. Flytta istället gärna […]

Vilken politiker vill du vara?

Barn och elever tänker nog inte så mycket på det nu när sommarlovet närmar sig, men det kommer att påverka deras utbildning under många år. Deras framtid står på spel. Lärarna däremot är bekymrade och oroliga. Det handlar om ett för staden mycket viktigt beslut. Ett beslut som ska tas av stadens styrande politiker. 2022 […]

I bostadsbristens Landskrona

Bostadsproblemet i Landskrona är en av de mest akuta frågorna som staden står inför idag. Många människor kämpar för att hitta en lämplig bostad till ett rimligt pris, vilket har lett till en ökning av hemlöshet och trångboddhet. Detta är en fråga som måste tas på allvar av stadens beslutsfattare och lösningar måste hittas för […]

En stad utan lärare vill ingen bo i

Det skulle vara en lön som kunde motivera ens arbetsinsats under året som gått. Dessutom ett kvitto på att ett gott arbete har uppskattats av arbetsgivaren. Semestern i sikte. Visserligen har inflationen gjort allting dyrt men, den nya lönen hjälper till så att sommaren blir en fin upplevelse. En viloperiod efter ett tungt år. Så […]

Två frågor till Landskrona Stad om Ventrafiken

Landskronas utveckling som bostadsort har bara börjat och jag tror Landskrona är den kommun iSkåne som har störst utvecklingspotential.Däremot tror jag inte att staden Landskrona någonsin kommer bli ett större turistmål. Turismeninom kommungränserna står istället andra orter för, framför allt Ven. Landskronabornas relation till Ven är komplicerad och Venbornas relation till Landskrona likaså.Från Landskrona ses […]

Hyresakuten: En nödvändig räddningsplanka för hyresgäster i ekonomisk kris

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot Sveriges hyresgäster. Många är oroliga för att inte kunna betala hyran, skuldsätta sig eller till och med bli hemlösa. För att dämpa krisens konsekvenser och minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap föreslår vi inrättandet av en statlig fond – en Hyresakut – för hyresgäster som behöver extra […]

I dag går Nordens flagga i topp!

Ett starkt samarbete inom Norden och mellan Norden och våra grannländer i Östersjöområdet, inte minst de baltiska staterna, är av stor betydelse för att kunna möta de sociala, miljömässiga och säkerhetspolitiska utmaningar som våra länder står inför. Det är betydligt mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi har ett grundläggande gemensamt intresse […]

Låt Borstahusens hamn förbli öppen och levande

För mig som båtägare känns det därför väldigt konstigt att sätta upp grindar för att hindra passage. Borstahusen är en öppen, unik och levande hamn, med sin blandning av nöjesseglare, fiskefartyg, badgäster och restauranger. Låt den förbli så. Örjan Kristenson