DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Nej Erik Rantzow, det gör jag inte!

Svar på debattartikel ”Far du med osanning Lindberg Mohlin” från Erik Rantzow den 3 juli. Bakgrunden till detta är ganska självklar: Antalet beslut som ska fattas omöjliggör i praktiken att dessa blir föremål för nämndbeslut. Dessutom måste den som fattar besluten vara väl förtrogen med både lagstiftning, rättspraxis och det sakområde som besluten berör. Detta […]

Ska det verkligen se ut såhär? V

Jag har sett människor som är beroende av hjulförsedda hjälpmedel; rullatorer/ rullstolar/ permobiler ta sig fram i gatan, i stället för på trottoarerna, för det är omöjligt för dem. En självklar fråga blir därför om Landskrona Kommun diskriminerar människor som är beroende av sina hjälpmedel. Och… har kommunen tänkt på att man eventuellt behöver betala […]

Far du med osanning, Lindberg Molin (L)?

Lena Sjöwall söker och nekas förlängning av sin personliga assistans. Beslutet fattas hos omsorgsförvaltningens myndighetsenhet enligt gängse arbetsordning. Så långt är vi överens. Beslutet att numera neka personlig assistans baseras på ny praxis och inte efter en individuell prövning. Fel, tycker jag, men absolut: även här är vi överens. Sjöwall överklagar stadens beslut till förvaltningsrätten […]

Zooröra beskriver Landskrona bäst

Under de senaste veckorna har skriverierna varit många. Eftersatt skötsel och underhåll av Citadellbadet. Petri Manu från Falcons och det övriga föreningslivet är oroade över vanskötseln av Idrottshallen. BTK Scanias ordförande Isabell Nilsson berättade för HD/Landskrona Posten: ”För några somrar sedan hade vi fullt av larver på borden som fallit ner från något kadaver i […]

Ska det verkligen se ut så här? IV

Igår skrev jag några rader om tillståndet på Carl XI:s väg och hur det ser ut på Larvigatan utanför förskolan. Kommunen har tydligen reagerat på detta och idag ser det ut som mina bifogade bilder, ovan och nedan. Det är ju i och för sig lovvärt att luka bort ogräs, men ska man lämna det […]

Ska det verkligen se ut så här? III

Annat är det på Larvigatan utanför Svarvarens förskola, här frodas växtligheten på både gott och ont; fint med blommor och gräs, men kanske till fara för förfriskade nattsuddare, så småningom. Dessa stenar kommer snart att resa sig av kraften från rotsystemen hos allehanda växter. Det märkliga är att beläggningarna på båda dessa gator gjordes samtidigt […]

Nu är det upp till kommunfullmäktige

Svenskt näringsliv hävdar att Industriavtalet innebär att parterna inom industrin sätter ”märket” ochatt övriga parter ska respektera det. Industrins avtal är ett riktmärke för avtalen för övrigaarbetsmarknaden. Landskrona stad har 2022-11-07 svarat följande inför våra budgetyrkande:”Märket är normerande för den svenska arbetsmarknaden och skapar stabilitet i den svenskalönebildningen, märket ska respekteras av samtliga parter”. Barn […]

Beläggningsdilemma

Har idag fått dokument från förvaltningsrätten i Malmö. Mycket riktigt finns två överklaganden från PEAB och Veidekke (ärendenummer 4037-23 och 4030-23) om beläggningsarbeten i vår stad. Dock: Dessa överklaganden är daterade av förvaltningsrätten 2023-04-13 respektive 2023-04-14 Problemen med våra misskötta trottoarer går mycket längre tillbaka i tiden än så… För övrigt undrar jag vad Johan […]

Underhållsbristen på Citadellbadet är ovärdig

Och det är ingen överdrivet tilltagen önskelista jag har, det handlar bara om grundläggande underhåll av en anläggning som man stoltserar med på kommunens hemsida är ett bad med en unik design som ritats av kände Gert Wingårdh. Landskrona Stad är ohyggligt dåliga på att underhålla sina anläggningar. Vad hjälper det att man ska pumpa […]

Inför gratis frukost för elever i skolan

En bra start på dagen är väldigt viktigt för elevers utveckling och framgång i skolan. För att åstadkomma detta bör näringsrik och kostnadsfri skolfrukost införas i alla svenska skolor. På så sätt kan vi förbättra studieresultat, öka närvaro och minska konflikter, samtidigt som vi bidrar till elevernas långsiktiga hälsa och välbefinnande. Det här skriver SSU […]