Så påverkas trafiken i Landskrona under SM-veckan

2-8 juli bjuder SM-veckan på en unik idrottsfest. Trafiken i Landskrona löper i stort sett på som vanligt, med några små förändringar. Här är förändringarna i trafiken under SM-veckan: • För ökad säkerhet och för att undvika problem med parkering kommer Selma Lagerlöfs väg att stängas precis efter korsningen vid Parkgatan. • Hotel Öresunds gäster […]

Skolvägen säkras

Vi noterar att Exercisgatan från Hedgatan ner Västervångskolan åter byggs om för ökad trafiksäkerhet. Efter BK Frams klubbstuga och ner mot Västervångskolan pågår just nu en ombyggnad av Exercisgatan för att skapa bättre framkomlighet, tillgänglighet och en mer trafiksäker miljö kring skolan. Men andra ord en tryggare trafikupplevelse till och från Västervångskolan. Projektet ska enligt […]