Företagarna Landskrona bjöd in politiker

Ett 30-tal medlemmar hade samlats. Först fick politikerna vars två minuter på sig för att berätta vad de ansåg var viktigt inför valet. Därefter ställde moderator Magnus N:son Engelbäck, regionchef på Företagarna Region Syd, frågor till politikerna. Då det mer var en typ av frågestund och inte någon debatt så svarade politikerna på frågor som […]

Bidragsberoendet sjunker

– Det vi ser är en väldigt positiv utveckling med ett minskat inflöde till ekonomiskt bistånd. Detta är en trend som har hållit i sig de senast åren. Vi ser också att skattekraften i Landskrona ökar samtidigt som arbetslösheten sjunker. Den här utvecklingen tyder på att fler kommer i arbete och därför inte är i […]

3-åringen får stanna i Sverige

Individ- och familjenämnden i Landskrona har sedan starten i september tagit strid för pojken. När han hotades av utvisning tog en enhällig nämnd kontakt med både justitieutskottet och dess departement. Nu hoppas nämnden att en lagändring kommer till.– Vi hoppas självklart på en lagändring, så att den som är placerad i familjehem ska få starkare […]

Han ska styra upp i hamnen

Björn Falk har en lång erfarenhet av offentligt styrda bolag och styrelser på både lokal och regional nivå. Han har bland annat tidigare varit ordförande i Ventrafiken AB.– Ett bolag som befann sig i kris då han tog över, och idag är det ett väl fungerande bolag, säger Torbjörn Brorsson, kommunalråd för Moderaterna. Landskrona Hamn […]

Ny styrelse hos Landskronamoderaterna

Landskronamoderaternas styrelse

Vid tisdagens årsmöte hos Landskronamoderaterna valdes en ny och utökad styrelse. Under årsmötesordförande Carina Zachaus ledning omvaldes styrelsens ordförande Annika Segerlund. Annika Segerlund tog vid som ordförande för Landskronamoderaterna vid årsmötet 2020 och har tillsammans med styrelsen genomfört ett omfattande förändringsarbete inom Landskronamoderaterna. Valår och en fortsatt förändringsresa– Direkt efter valet 2018 tillsatte vi en […]

Färre lever på bidrag

743 personer i Landskrona fick ekonomiskt bistånd under november, vilket motsvarar 1,6 procent av den vuxna befolkningen. 2014 var siffran nästan det dubbla. – Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd minskar, säger Torbjörn Brorsson (M), ordföranden i individ- och familjenämnden. – 2018 rörde det sig om 1359 stycken och ifjol var motsvarande siffra […]

Moderaterna formerar ett nytt lag

Inför valet 2022 kandiderar 23 landskronabor på den moderata kommunfullmäktigelistan. Provval genomfördes tidigare under hösten. På torsdagskvällens digitala nomineringsstämma beslutade föreningen om rangordningen på valsedeln. En del nya namn finns med på listan.Överst på listan hamnade kommunalrådet Torbjörn Brorsson som följs av föreningens ordförande Annika Segerlund och regionrådet Carina Zachau. Detta är således Landskronamoderaternas kandidater […]

Treklövern i budgetsamarbete med C

Den 29 november klubbas stadens budget i kommunfullmäktige. Allt pekar på att det blir Torkild Strandbergs (L) och hans allierades budget som kommer att få majoritet. Detta eftersom Centerpartiet är med på noterna. Treklövern som alltså nu är en fyrklöver budgeterar ett resultat på 56,3 miljoner kronor. Dessutom vill de ha en oförändrad skatt på […]

Torbjörn Brorsson toppar M-lista efter provval

Torbjörn Brorsson lär få fortsatt förtroende att företräda Landskronamoderaterna på kommunalrådsposten efter valet 2022. Det visar det provval som medlemmarna i Landskrona genomfört. Moderaterna har påbörjat processen med att ta fram vilka personer som ska företräda partiet i kommunen, regionen och riksdagen efter valet 2022. Innan valsedlarna fastställs rådfrågas medlemmarna, i första steget genom ett […]

Får 3-åringen från Landskrona stanna i Sverige?

Det var Dagens Nyheter som var först ut att berätta om fallet. – DN har hört av sig till mig och även till Carina Jording (biträdande förvaltningschef på stadens individ-och familjeförvaltning. Reds anm) och de var ganska kritiska. De tycker att vi borde göra mer, säger Torbjörn Brorsson, (M) ordförande i individ- och familjenämnden. – […]