Rockader att vänta bland nämnder och förvaltningar

Teknik- och servicenämnden och fritidsnämnden kan slås ihop till en gemensam nämnd med namnet teknik- och fritidsnämnden. Det ville i alla fall majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen då de hade möte på onsdagen. Socialdemokraterna avstod från att delta i beslutet.  Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige. Skulle så bli fallet så kommer en teknik- och […]

Höjt pris på vatten och avlopp

Från och med den 1 januari 2018 höjs den kommunala taxan för vatten och avlopp. Det beslöt teknik- och servicenämnden vid ett möte på onsdagen. Höjningen görs med åtanke på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen. Några större höjningar är det dock inte fråga om. – Det betyder att de som bor i en normalstor […]

Fria resor för 70-åringar och äldre

Efter flera års valsande och förslag om gratis kollektivtrafik för äldre ska idag teknik- och servicenämnden fatta beslut kring en kollektivtrafiksatsning. Kommunfullmäktige har sedan tidigare reserverat 2 miljoner kronor för att äldre ska kunna åka buss gratis inom kommunen. Nämnden föreslås besluta att införa fria resor för ålderspensionärer från 70 år inom kommungränsen med begränsning […]

Gammal motion om vattentornet får nobben

I Landskrona stads olika nämnder försöker man få bukt med alla de motioner som lämnats in men som av en eller annan anledning lämnats åt sidan. En av dessa gäller öppnandet av vattentornet, en motion som dåvarande moderaten Marko Huttunen skrev i april 2012. Nu har frågan hamnat på  teknik- och servicenämndens bord och de […]