Annons

Rockader att vänta bland nämnder och förvaltningar

Teknik- och servicenämnden och fritidsnämnden kan slås ihop till en gemensam nämnd med namnet teknik- och fritidsnämnden. Det ville i alla fall majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen då de hade möte på onsdagen. Socialdemokraterna avstod från att delta i beslutet.  Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige. Skulle så bli fallet så kommer en teknik- och fritidsförvaltning att ta plats vilket också innebär att Fritid- och kulturförvaltningen upplöses.

Annons
 

Tanken är att ägandet, förvaltning och underhåll av byggnader och anläggningar ska föras över till kommunstyrelsens fastighetsavdelning medan folkhälsofrågorna ska tas över av kommunstyrelsens organisation för samhällsskydd och trygghet. Om beslutet tas av kommunfullmäktige kommer fritidsnämndens ägande, förvaltning och underhåll av byggnader och anläggningar förs över till kommunstyrelsens fastighetsavdelning. Dessutom förs folkhälsofrågorna över till kommunstyrelsens organisation för samhällsskydd och trygghet.

Stadsledningskontoret får också i uppdrag att föreslå revideringar av berörda reglementen och planera och förbereda nödvändiga verksamhetsförändringar och ekonomiska- och budgetmässiga justeringar så att den nya organisationen kan träda i kraft den 1 januari 2019.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser