Gammal motion om vattentornet får nobben

huttunen_vattentornet
Det drog ut på tiden men nu står det klart, det blir ingen servering på vattentornet ej heller kommer det åter att öppnas som utsiktsplats för allmänheten.

I Landskrona stads olika nämnder försöker man få bukt med alla de motioner som lämnats in men som av en eller annan anledning lämnats åt sidan. En av dessa gäller öppnandet av vattentornet, en motion som dåvarande moderaten Marko Huttunen skrev i april 2012. Nu har frågan hamnat på  teknik- och servicenämndens bord och de avråder å det bestämdaste att vattentornet öppnas upp för allmänheten.

Den före detta moderaten och centerpartisten Marko Huttunen har lämnat den lokala politiken i Landskrona därhän, åtminstone för tillfället. Men 2012 var han i högsta grad aktiv och motioner lämnades in till kommunfullmäktige med jämna mellanrum.

En av dessa är undertecknade den 11 april 2012 och i denna sju sidor långa skrivelse beskriver han stadens vattentorn, ett torn som han gärna ville se öppet till stadens 600-jubileum som firades 2013.
– Med anledning av Landskronas stundande 600-års jubileum föreslår undertecknad (Marko Huttunen. Reds anm) kommunfullmäktige i Landskrona stad att skyndsamt behandla motionen och besluta att tillsätta en utredning om att öppna det Nya Vattentornet för allmänheten.

Teknik- och serviceförvaltningen gav 2013 företaget Byggadministration Harald Olsson AB i uppdrag att göra en bedömning av projektkostnaden för en enkel cafeteria, hissar och en säker plattform. I 2013 års prisläge beräknades projektkostnaden till cirka 13 miljoner kronor. Utöver kostnadsberäkningen lyfte Harald Olsson AB fram problematiken med utrymningsvägar, egenskaderisk och sabotagerisk, något som även NSVA hade synpunkter på.

De lämnade under 2013 två yttranden som lyfte fram problematiken med sabotage och egenskaderisk.

Sommaren 2016 underströk NSVA i ett nytt yttrande att dricksvatten klassas som en samhällsviktig verksamhet och att Landskronas vattentorn är en mycket viktig del i stadens vattenförsörjning. NSVA har för avsikt att under 2017/2018 föreslå att vattentornet klassas som civilt skyddsobjekt.

Teknik- och serviceförvaltningen anser att utredningen visar att det ur säkerhetssynpunkt är direkt olämpligt att öppna vattentornet för allmänheten. Teknik- och servicenämnden beslutade därför att det ”ur säkerhetssynpunkt är direkt olämpligt att öppna vattentornet för allmänheten” samt  ”att överlämna utredningen med nämndens beslut till kommunstyrelsen”. Något som också kommer att göras efter ett enhetligt beslut.

Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Lundgren vill inte svara på frågan om varför ärendet tagit så lång tid, utan han hänvisar till ärendebeskrivningen och ärendeberedningen. Där står att läsa att ”en fördjupad utredning genomfördes 2013. Den har dock inte slutförts och anmälts till teknik- och servicenämnden. Våren 2016 har uppdraget aktualiserats och utredningen från 2013 har reviderats.”
Varför utredningen inte slutfördes, vilket gjorde att tiden rann iväg, får vi alltså inte något svar på.

Till arkivet