Fler satsningar utlovas till särskolan

I torsdags förra veckan publiceras en insändare på Planket från en tidigare skolpsykolog i Landskrona. Insändaren tog upp en del allvarliga problem som ska ha funnits inom särskolan i Landskrona men också vad som skulle kunna beskrivas som en tystnadskultur inom Landskrona stads organisation. När den tidigare skolpsykologen, Monica Drexler Bergman, slog larm om situationen […]

Grundsärskolan kvalitetssäkrad

Särskolan i Landskrona har under hösten, för första gången, granskats enligt Qualis kvalitetssäkringssystem med en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. Särskolan når 95 poäng och blir därmed certifierad och kvalitetssäkrad. Granskningen resulterade i en rapport som visar särskolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Särskolans styrkeområden är många. […]