Annons
Torsdagen den 20:e januari
2.8°C 12.7m/s
Dagens namn: Fabian, Sebastian

Grundsärskolan kvalitetssäkrad

Särskolan i Landskrona har under hösten, för första gången, granskats enligt Qualis kvalitetssäkringssystem med en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. Särskolan når 95 poäng och blir därmed certifierad och kvalitetssäkrad.

Granskningen resulterade i en rapport som visar särskolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete.

Annons
 

Särskolans styrkeområden är många. En hög kompetens, stor flexibilitet och en individinriktad elevsyn hos personalen som gör att många elever når höga kunskapsmål. Lärarna stimulerar och utmanar varje elev och de flexibla arbetssätten med individanpassning utmärker skolans undervisning.

Särskolans värdegrund genomsyrar hela verksamheten och personalens bemötande av eleverna och samspelet mellan de vuxna i klassrummet skapar en god lärandemiljö. Samsynen kring kunskapsbegreppen tydliggörs i den ”röda tråden”. Trivselfaktorn är hög inom skolans alla delar. Ledarskapet är tydligt och kommunicerat i alla led vilket syns hela vägen ut i klassrummet.

– Det här känns väldigt skönt. Jag känner mig stolt över att vara en del av denna verksamhet tillsammans med min fantastiska personal. Nu fortsätter vårt gemensamma arbete för att bli ännu bättre. Ökat elevinflytande och ökad delaktighet är viktiga fokusområden, säger May-Louise Sjögren, rektor för särskolan.

Qualis är ett verktyg som alla skolor och förskolor i Landskrona stad använder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt. Granskningen av grundsärskolan uppvisar att skolan har en god kvalitet inom samtliga områden som Qualis granskar. Särskolan når 95 poäng varför särskolan blivit certifierad enligt Qualiskriterierna. Gränsvärdet för certifiering ligger på 60 poäng.

– Särskolan i Landskrona förtjänar verkligen denna uppmärksamhet och denna “kvalitetsstämpel”. Det görs ett gediget arbete i verksamheten vilket inte minst syns hos elevernas utveckling, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser