Strandvägen inne på sluttampen

– Ja, nu är vi inne på sluttampen! Det känns bra, säger Josefin Wallentin, Landskrona stads projektledare för Strandvägen. Sedan början på året har Strandvägen varit avstängd i etapper. NSVA har bytt ut ledningssystem och samtidigt har staden byggt om gatan för att skapa ett tryggare och trevligare gaturum. Helt smärtfri har inte operationen varit. […]

Strandvägens entreprenörer presenterade sig

– Kom och bekanta er med oss! Den inbjudan var det ett tiotal fastighetsinnehavare kring Strandvägen som anammade när projektledarna för Skanska, Landskrona stad och NSVA i fredags kallat till informationsmöte om ombyggnaden av gaturummet och vad detta innebär utöver den så hett omdebatterade förändringen för stadsbuss 5. De tre projektledarna Göran Nilsson (NSVA), Josefin […]