Skydda dig mot bedrägerier

Antalet bedrägerier ökar i hela Sverige och även i Landskrona. Främst är det äldre personer som är i riskzonen för att utsättas för den här typen av brott. I dagarna skickar Landskrona stad därför ut en broschyr till alla i Landskrona som är över 70 år, med information om hur man kan skydda sig mot […]

Antalet anmälda brott minskar i Landskrona – och i hela landet

För den största minskningen av antalet anmälda brott sedan 2009 står butiksrånen. 2009 inträffade hela 22 butiksrån medan siffran för 2021 var 3. Även inbrotten i villor samt bilstölder har minskat mycket. Just bostadsinbrotten ligger på den lägsta nivån sedan 2009. De brott som ökat sedan 2009 är inbrott i källare/vind, skadegörelse, klotter samt bedrägerier. […]

Räddande granne får civilkuragestipendium

På torsdagen offentliggjordes att Johanna Norberg får årets civilkuragestipendium för 2020. Anledningen är att hon förhindrade en potentiell storbrand genom att själv släcka en brand hos sin granne. Dessutom räddade hon grannarnas hund. Det var en dag i juni ifjol som Johanna Norberg uppmärksammade att brandlarmet hos grannen ljöd. – Jag tog mig in i […]

Trygghetsmätning presenterad

Tidigare i veckan presenterade Landskrona stad och polisen resultatet efter den senaste årliga trygghetsundersökningen. Den visar att den upplevda otryggheten ökat en aning. Mycket pekar dock, enligt polis och kommun, på att det är en tillfällighet. – Undersökningen gjordes mellan den 15 augusti och den 7 oktober. Och det var just efter att vi haft […]