Chef uppmanade anställda att inte tala med media

Det råder upprörda känslor på Attendos äldreboende på Skiftesvägen. Inte minst efter att Landskrona Direkt skrivit om att fyra boende drabbats av MRSA. Skulden lades på brister i den basala hygienen. Ett flertal anställda har hört av sig till tidningen efter att Lena Hallander talat ut. Detta till trots att Skiftesvägens verksamhetschef Angelique Nåvall Palm […]

Sjukhussjuka på äldreboende

Den 19 oktober lämnades det in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan gällde en händelse som inträffat på Attendos äldreboende på Skiftesvägen den 4 september i år. En av de boende som för tillfället hamnat på sjukhus upptäcktes ha smittats av MRSA (sjukhussjukan). Då detta uppdagades fann man att ytterligare […]

Äldreomsorgen i blåsväder

Två incidenter som inträffat nyligen inom äldrevården i Landskrona har inneburit svåra konsekvenser för brukarna. I båda fallen har de aktuella brukarna avlidit och i ett av fallen är det inte uteslutet att dödsfallet beror på bristande rutiner. I början av april omkom en kvinna i sitt hem i Landskrona. Kvinnan som hade hjälp av […]