DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ökade anslag för välfärden

Riksdagsman Niklas Karlsson samt kommunalråd Fatmir Azemi skriver en debattartikel inför stundande budgetdebatt i fullmäktige.
I november väntas kommunfullmäktige fatta beslut om stadens budget för kommande år. De båda socialdemokratiska politikerna Niklas Karlsson och Fatmir Azemi vill se en offensivare politik för att stärka välfärden i Landskrona.

I Landskrona ska det vara bra att bo och verka. Vi ska tillsammans värna och stärka vår samhällsgemenskap. Därför måste Landskrona vara en stad för alla. Men den ekonomiska krisen innebär stora påfrestningar för Sverige och Landskrona. Många familjer pressas ekonomiskt av den ekonomiska krisen. Skulderna hos Kronofogden rusar. Tio års reallöneökningar har ätits upp av inflationen. Det är en mycket svår tid för väldigt många.

Då krävs det satsningar och en offensiv politik, inte besparingar och nedskärningar. Människor ska inte behöva bli fattiga för att vi ska kunna ta oss igenom krisen, välfärden ska inte ta smällen. Därför föreslår vi socialdemokrater i Landskrona kommuns budget för nästa år ytterligare 10 miljoner kronor i satsning på skolan för att våra ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att klara av sin utbildning. Äldreomsorgen tillförs ytterligare 8 miljoner kronor och två miljoner kronor läggs för att minska hemlösheten.

Ekonomiska kriser innebär en påfrestning på hela samhället. Så är det alltid. Det går inte att kompensera för allt, eller göra så att den här lågkonjunkturen och kostnadskrisen inte känns.

Men det innebär inte att politiken ska lämna walk-over.

Det är inte rimligt att människor som sliter för att få vardagen att gå ihop och få pengarna att räcka till, ensamma ska bära kostnadskrisen. Om den ekonomiska politiken ökar skillnaderna och splittringen i Sverige, då riskerar det att få närmast oöverblickbara konsekvenser för vår samhällsgemenskap. Då sliter man isär vårt land. De som har tjänat stora pengar på den ekonomiska krisen måste, precis som elbolagen under energikrisen, vara med och bidra till att hålla ihop samhället. Bankerna har gjort stora övervinster på bekostnad av vanliga hushåll. Så kan vi inte ha det.

Den borgerliga regeringens ekonomiska politik – där de har valt skattesänkningar för högavlönade framför tillskott till sjukvården, skolan eller stöd till vanliga hushåll – innebär att krisen slår mycket hårdare än vad den hade behövt göra. Det är uppenbart att regeringen helt har abdikerat. De vill, eller orkar, helt enkelt inte stötta vanligt folk under den ekonomiska krisen. De prioriterar annat. Resultatet är att vi blir fattigare. Också i Landskrona finns det möjlighet att göra mer för att hantera krisen och stärka välfärden. Om man vill. Vi Socialdemokraterna vill se en annan riktning för Sverige och Landskrona: en ekonomisk politik för vanligt folk och satsningar på välfärden.

Fatmir Azemi (S)
Kommunalråd

Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet