Länsstyrelsen erbjuder Landskronabor stöd att boka tid för covid-19-vaccin

Samhälls- och hälsokommunikatören Hala Alkhatib i mitten är en av dem som hjälper till att boka tid för covid-19-vaccination. Koordinatorerna Elin Ridell och Ellinor Nilsson flankerar henne. Foto: Länsstyrelsen Skåne.
Samhälls- och hälsokommunikatören Hala Alkhatib i mitten är en av dem som hjälper till att boka tid för covid-19-vaccination. Koordinatorerna Elin Ridell och Ellinor Nilsson flankerar henne.
Foto: Länsstyrelsen Skåne.

I sommar erbjuder Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer personer i skånska städer hjälp att boka covid-19-vaccination. I veckan är de i Landskrona. 

– Vi kommer att röra oss på Öster och vid Wrangelska parken på tisdag eftermiddag 20 juli kl 13.00-16.00 och utanför City Gross under samma tid på torsdag eftermiddag. Vi lämnar information om vaccination på flera språk och erbjuder stöd att boka covid-19-vaccination och har möjlighet att boka tider även för dem som inte har mobilt bank-id. Våra samhälls- och hälsokommunikatörer talar arabiska, somaliska, dari och pashto, säger Fredrik Kristell, chef på den tillfälliga covid-19-enheten på Länsstyrelsen Skåne. 

Syftet med insatsen är att nå personer som det är svårt att nå med information om covid-19-vaccination, exempelvis personer som inte använder 1177.se, socialt utsatta och personer som talar andra språk. Det hela sker på uppdrag av Region Skåne.
– Det är viktigt att olika delar av samhället bidrar och därför är det värdefullt att kunna finnas även fysiskt på plats i olika delar av Skåne. Vi måste göra det enkelt för dem som inte nås på annat sätt och kunna bemöta olika frågeställningar mera personligt i dialog. Detta är ytterligare ett exempel på den goda samverkan Region Skåne har med många aktörer, nätverk, föreningar och organisationer. Tillsammans bidrar vi till att så många som möjligt kan vaccinera sig, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Region Skåne.

Insatsen inleddes 8 juli och är planerad att pågå i upp till tre månader runt om i Skåne. Fler orter läggs till i takt med att polistillstånd blir klara.

Fakta samhälls- och hälsokommunikatörer:
Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer arbetar i vanliga fall med att ge samhällsinformation till nyanlända på deras modersmål. Under pandemin har kommunikatörerna tagit ett stort ansvar för att göra informationen om covid-19 tillgänglig på andra språk. Länsstyrelsen Skåne har tagit fram närmare 20 informationsfilmer på andra språk på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Socialstyrelsen, där samhälls- och hälsokommunikatörerna har översätt informationen och själva agerat uppläsare på filmerna. 

Till arkivet