Nu stängs ett 30-tal p-platser på Kasernplan

Parkeringen på Kasernplan är en av tre rekommenderade i samband med SM-veckan.
Nu stängs den tillfälliga parkeringen på Kasernplan. Betonggrisarna lyfts undan och platsen återställs till ”byggnadsminne”.

Vi noterar att Länsstyrelsen väljer att inte förlänga stadens tillstånd för den tillfällig parkering på Kasernplan. Från och med den 14 juni stängs därför parkeringsytan och grusplanen återställs till sitt ursprungsskick.

– Detta har varit en tillfällig plats staden fått använda under tiden projektet Jäntan har fortskridit och för att staden ska hinna ersätta de platser som funnits där. Länsstyrelsen tycker inte att en tillfällig parkering/trafikplanering ska lösas på mark där det råder byggnadsminne och att det tillfälliga behovet nu borde vara löst, berättar Jacob Pinotti, trafik- och tillståndschef i Landskrona stad.

Parkeringen öppnade 2015 när arkeologiska utgrävningar utfördes på Jäntan inför framtida byggnationer på platsen. Landskrona stad har sedan dess skapat flera nya parkeringsplatser nära stadskärnan. Totalt finns det cirka 1 050 centrumnära p-platser i Landskrona. 
– De som stängs nu är ungefär 30 stycken p-platser.

I och med att staden öppnat upp på andra sidan järnvägen och även byggt nya parkeringsplatser vid Teaterparken anses man ha ersatt platserna för Jäntan.
–  Dock är planering för parkering något som lever hela tiden och staden arbetar kontinuerligt för att ha en så fungerande stad och stadskärna som möjligt, poängterar Jacob Pinotti.

När Landskrona Direkt i veckan talade bilinbrott med stadens kommunpolis nämndes det att kameraövervakning snart skulle komma upp på Kasernplan.
– Kameraövervakning på platsen har diskuterats men är en åtgärd som bara kanske är möjlig på lång sikt då processen är lång. På kort sikt kommer vi sätta upp skyltar som uppmanar fordonsägare att tömma sina bilar på värdesaker, avslutar Jacob Pinotti.

Till arkivet