Annons

Klartecken för försäljning av Pumphuset

PÅ torsdagskvällen beslutade medlemmarna i Borstahusens Museiförening om att ändra i sina stadgar så att de medgav en försäljning av Pumphuset. Till halvårsskiftet ska affären vara slutförd.

Vid torsdagskvällens årsmöte i Borstahusens Museiförening förordade medlemmarna en försäljning av det egna kulturhuset, Pumphuset.

Annons
 

Den 31 mars 2006 invigdes det nyrenoverade och utbyggda Pumphuset i Borstahusen. 14 år senare har kulturhuset kommit att bli ett begrepp – inte bara i Landskrona utan långt utanför kommunens gränser. Med sin prisade konsthall där grädden av svenska konstnärer och rent av en norsk drottning  ställt ut och med hembygdsmuseum av finaste sort med permanent utställning samt årliga specialutställningar, tisdagsföredrag och en restaurang som varit  rekommenderad i White Guide, har Pumphuset blivit ett kulturcentrum utöver det vanliga.

Så pass har man låtit höra talas om sig att ett byggföretag från Halmstad visat intresse att ta över driften och ägarskapet. Detta sedan dagens ägare, det vill säga Borstahusens museiförening, Landskrona stad och en handfull tillfrågade lokala företagare avböjt eller som i kommunens fall definitivt sagt nej tack.

En stor portion häpenhet över att föreningen valde att hålla årsmöte, om än utomhus, fanns det hos flera medlemmar. Några var trots detta närvarande i trädgården till Borstahusens kapell denna milt sagt kylslagna majkväll. Blåst och begynnande ålderstigenhet bland såväl medlemmar som Landskrona Direkts utsände gjorde det svårt att höra allt som sades. I anteckningsblocket flera noteringar ”ohörbart”.
– Jag är inte helt bekväm med att kalla till årsmöte i dessa tider, inledde föreningens ordförande, den nyss  77 år fyllda Gunlög Stenfelt och förklarade det med att skatteverket och kommunen ville ha in en del papper samt det trots allt viktigaste: “att styrelsen inte ville vara med om att driva föreningen mot en konkurs”.

En nära nog timmeslång diskussion följde.  De 33 närvarande medlemmarna huttrade i vinden och i takt med att skuggorna blev allt längre. Gunlög Stenfelt berättade om hur man uppvaktat Landskrona stad med en förhoppning att kommunen skulle vilja ta över huset.
– Här fick vi ett definitivt nej, poängterade ordförande och berättade att staden istället ställt upp välvilligt i att ta fram avtal och vara behjälplig med att hitta en köpare.

Frågan om det inte funnits lokala intressenter kom som ett brev på posten (under den goda tiden).
– Jag har själv varit i kontakt med en handfull lokala företagare som dock inte visat intresse. Efter tidningsskriverier i HD och Landskrona Direkt hörde Teamab av sig i helgen och vi hade ett möte i tisdags, berättade Gunlög Stenfelt.
– Det var ett på alla vis konstruktivt och bra möte men de valde att inte gå vidare.

Kvar återstod MTA Bygg och Anläggning från Halmstad. På frågan hur dessa kom med i matchen skruvades det obekvämt på sig framme vid presidiet.
– Alltså, antagligen via stadsbyggnadsförvaltningen. Det är ett bolag som vill vara med och bygga upp Landskrona och då ställs det krav på att det inte enbart ska skäras guld. Exempelvis de bolag som fått bygga längst ner mot vattnet i Borstahusen har även fått andra mindre attraktiva tomter att bebygga, svarade Gunlög Stenfelt.

Resonemangen togs emot med blandade känslor.
– Kommunen uppmanar oss att handla i Landskrona men själv tycks inte det vara melodin.
– Jag tror inte det nått ut till lokala företagare att avsikten funnits att sälja.
– Varför har alla sponsorer som tidigare funnits försvunnit?
– Pumphuset har satt Borstahusen på kartan. Vi måste värna det.

Från presidiet hördes motargument.
– Vi har gjort tappra försök.
– Hyran kommer att understiga medlemsavgifterna.
– Vi kommer att ha dubbelt så mycket verksamhet.
– För konstföreningens del känns det väldigt bra.
– Nu får vi en ägare med ekonomiska muskler.

Först krävdes det dock att föreningen strök en rad rad i sina stadgar, den som talade om att äga och förvalta Pumphuset.
– Detta medför att vi kan lägga energi på vår kärnverksamhet, upprepade Gunlög Stenfelt och när beslutet väl var fattat var resten en formsak.

Lennart Cronsell valdes till ordförande fram till månadsskiftet juni/juli för att därefter ersättas på posten av Inger Torebro. Fram till ordförandeskiftet uppdrogs det åt honom att slutföra förhandlingarna med MTA Bygg och Anläggning.  Någon köpeskilling ville man inte gå in på mer än att föreningen skall vara skuldfri mot såväl bank som Borstahusens konstförening och även få ett tillskott på en halv miljon kronor.

Att hålla årsmöte i snålblåst och dalande sol klarade Gunlög Stenfelt galant. Nu väljer hon dock att träda tillbaka från sin styrelsepost.
– Jag blir gärna en aktiv medlem framöver istället, sa hon som nu lämnar över rodret till Lennart Cronsell som är föreningens ordförande fram till dess att förhandlingarna med MTA Bygg och Anläggning är slutförda.

Läs mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser