Pumphuset till salu

Pumphuset - det vill säga hela fastigheten kan komma och säljas om medlemmarna i Borstahusens Museiförening beslutar sig för det.
Pumphuset – det vill säga hela fastigheten kan komma och säljas om medlemmarna i Borstahusens Museiförening beslutar sig för det vid föreningens årsmöte nästa vecka.

Unikt kulturhus på första parkett med vidunderlig utsikt över Öresund.  Skåda solnedgången över Ven samtidigt som du njuter konst och kulinariska läckerheter. Gammalt möter nytt i detta exklusiva objekt som nu är till salu – så hade det kunnat se ut om Pumphuset i Borstahusen nått ut till en mäklare i dagarna.  Det är ingen hemlighet att Pumphuset dragits med ansträngd ekonomi under en tid och nu funderar ägaren, Borstahusens Museiförening, på att sälja. Det hela kommer att avgöras vid föreningens årsmöte den 14 maj. Köpare är emellertid mer eller mindre redan klar.

Kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt (L) är sedan ett par år tillbaka även ordförande i Borstahusens Museiförening vars ändamål är att äga och förvalta Pumphuset samt att driva det museum som finns i fastigheten.
– Ingen av oss i styrelsen besitter den kunskap som krävs för att förvalta en fastighet som denna, säger Gunlög Stenfelt.
Vi har haft flera avhopp från styrelsen då arbetet inte motsvarat förväntningarna, säger hon och hoppas att man kan hitta någon som kan äga och förvalta Pumphuset så att museiföreningen och Borstahusens konstförening kan lägga energi på sina respektive verksamheter.
– Det är minsann inte lätt att vara hyresvärd åt en restaurang. Bara det kräver en del specialkunskaper, säger hon och berättar att styrelsearbetet genom åren i mångt och mycket präglats av en instabil ekonomisk situation och återkommande frågeställningar rörande restaurangen.
– Sådant underlättar inte när vi behöver nya styrelseledamöter.

Långsiktighet för kulturen och restaurangen
Det viktigaste är enligt ordföranden att få stabilitet i kulturhuset och att verksamheterna som idag finns kan få vara kvar.
– Ett problem är att fastigheten ligger på ofri grund. Jag har haft en fortlöpande dialog med stadsdirektör Christian Alexandersson i frågan och kommunen har kopplat in en advokatbyrå som sett över olika möjligheter, säger Gunlög Stenfelt.

Advokatfirman Lindahl i Malmö menar att kraven på upplåtelseform men också det faktum att fastigheten står på ofri grund begränsar antalet intressenter samt reducerar köpeskillingen. I sammanhanget har Landskrona stad presenterat Halmstadsföretaget  MTA Bygg och Anläggning som en tilltänkt köpare.
– Det finns mycket känslor vid ett sånt här beslut, säger Lennart Cronsell ordförande i Borstahusens konstförening men som också sitter med museiföreningens styrelse och som fått ett bra intryck av den tilltänkte köparen.
– Här finns uppenbarligen ett genuint kulturintresse. Det är ett ungt företag som besitter den kompetens vi saknar kring driften av huset. Som det är idag har allt för mycket av styrelsearbetet handlat om fastighetsförvaltning och på tok för lite om kärnverksamhet, säger han och förordar en försäljning.
– När hjärnan slutligen får ta överhand över hjärtat så blir det mitt beslut.

Sommaren 2003 bildade arkitekt Per Dockson, stadsantikvarie Örjan Ekström, ordföranden i Borstahusens konstförening Peo Bodin, kommunfullmäktiges ordförande Gösta Nilsson (S), byalagets representant Hjördis Svensson samt företagsledaren Claes Persson Borstahusens Museiförening med avsikten att skapa en ny turist- och kulturattraktion och därmed rädda det gamla nedgångna pumphuset i Borstahusens hamn. På våren tre år senare stod Pumphuset som vi känner det idag klart att invigas.
– Som vi kämpade och slet. Vi sökte och fick bidrag från Europeiska Socialfonden. För dessa medel skapades ett arbetsmarknadsprojekt som i sin tur utbildade och gav sedermera flera fasta jobb åt arbetslösa invandrare. Många från Borstahusen ställde upp med ideell arbetskraft. Sponsorer finansierade. Etcetera, minns Claes Persson som var projektledare när det begav sig och som varit en eldsjäl på många vis när det gäller Pumphuset.
– Utan alla sponsorer hade vi aldrig kunnat bygga huset.

–  Jag är medveten om att det är nödvändigt att se över ägarstrukturen i huset och att vi på något vis nu måste bita i det sura äpplet. Nu vet jag inget om det bolag som är tillfrågat men borde det inte också undersökas om det kunde skapas ett ägarbolag typ Pumphusets fastighetsbolag som ägs av lokala företagare med konstintresse och ett stort hjärta för Landskrona, frågar sig Claes Persson.

Ängslig arkitekt
Arkitekt Per Dockson arbetar i dag från sitt kontor i Motala men han värnar fortfarande mycket om Pumphuset och Borstahusen.
– Jag lite ängslig vid en försäljning när det gäller det bästa för kulturen långsiktigt, samtidigt är det ju nödvändigt att det finns pengar för verksamheten, säger han som ritade utbyggnaden 2006 och som var ytterst nära att få vara den som även satte sitt signum över den tillbyggnad som planerades för Carl Fredrik Reuterswärd verk.
– Jag tror att om det i framtiden ska gå bra för kulturen och att den kan ge mer liv åt restaurangen, så behövs en utbyggnad av verksamheten. Där har vi länge haft en bra plan för hur det kan se ut, poängterar Per Dockson.

Sedan säljplanerna blivit kända har ett par av de 142 medlemmarna i Borstahusens Museiförening vänt sig till Landskrona Direkt och ställt sig frågande till planerna samt det faktum att föreningen i coronatider väljer att hålla årsmötet.
– Nu tror vi inte att så många som 50 personer kommer på mötet. Vi kommer förhoppningsvis att kunna sitta utomhus i trädgården till Borstahusens kapell. Är vädret dåligt så flyttar vi in i kapellet, avslutar Gunlög Stenfelt.

”Att skapa ett kulturhus i Borstahusen har styrts av tanken att verka för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället samt att bevara och bruka kulturarvet”, står det att läsa på Pumpusets egen hemsida.
Restaurangen är tillsammans med konsthallen och museet de bärande delarna av Pumphuset. Samtliga verksamheter ska finnas kvar även efter en eventuell försäljning.

Till arkivet