Annons

Demensboende får förnyat Silviacertifikat

Landskrona har fått ett nytt landmärke och Suellsgatan en helt ny karaktär.

Suellsgatans äldreboende invigdes 2016 och cerifierades redan första året av stiftelsen Silviahemmet. Nu får de förnyat certifikat.

För drygt tre år sedan fick Suellsgatans äldreboende, som den första enheten i Landskrona stad, en Silviacertifiering av stiftelsen Silviahemmet. Och nu är det dags igen. På onsdagen får boendet förnyat certifikat.

Annons
 

Certifieringen innebär att all personal på enheten blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det palliativa arbetssättet har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Vårdfilosofin bygger på fyra hörnstenar: Symtomkontroll/Personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation.

Silviahemmets certifieringssystem fokuserar på tre områden för att säkra kvaliteten inom vården och omsorgen, nämligen utbildad personal, gott ledarskap och gemensam vårdfilosofi/syn- och arbetssätt. Målet med arbetet är att införliva ett helhets perspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

Suellsgatans äldreboende är Landskrona stads enda, renodlade demensboende i kommunal regi.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser