Annons

Kommunen köper slott och mark

Slottsfastigheten på Syngentas område som Landskrona stad vill köpa.

Landskrona stad vill förvärva delar av Hilleshög för att skapa förutsättningar för en modern företagspark.

Annons
 

Landskrona stad vill förvärva delar av företaget Syngenta seeds mark och lokaler vid Säbyholmsvägen i norra Landskrona. Syftet med köpet är att planera för skapandet av en företagspark för ett flertal mindre tjänsteföretag.
Landskrona stad vill köpa ett markområde på cirka 14 hektar av Syngenta för 24 miljoner kronor. I köpet ingår även några fastigheter, däribland Syngentas slottsfastighet. Marken ska exploateras med målet att en företagspark ska skapas på platsen.
– Vi vill med detta köp täcka ytterligare ett behov i staden, nämligen ett område som passar 2000-talets näringsliv med kunskapsintensiva tjänsteföretag, säger Torkild Strandberg, (L) kommunstyrelsens ordförande.

Marken kommer att förvärvas av Landskrona stad och föreslås placeras i ett nytt kommunalt aktiebolag.
– Ett aktiebolag är den bästa formen för att skapa underlag för ett bra samarbete med marknadens aktörer och för att kunna attrahera rätt partners. Först efter att detaljplanen är antagen kommer diskussioner att inledas med eventuella aktörer, säger Christian Alexandersson.

Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 6 april och i kommunfullmäktige den 24 april.

Rödmarkering visar det område som Landskrona stad vill förvärva från Syngenta Seeds AB. Blåmarkerat område visar mark som Landskrona stad redan äger.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser