Annons

Fullmäktige bantade idrottshallen i Häljarp

Behovet av halltider i Häljarp är man inte överens om inom politiken.

Vid veckans fullmäktigemöte dryftades framtidens idrottshall i Häljarp.
I somras gav samtliga 51 ledamöter ett löfte om 40 miljoner kronor till en ny hall i byn under 2019.
Ett knappt halvår senare har politikerna fått kalla fötter sedan stadsledningskontoret tittat på behovet och kostnaderna för en ny idrottshall. Istället vill man nu, som det så fint heter, lokaloptimera den befintliga hallen för 15 miljoner kronor.

Annons
 

– Vi har pratat med skolorna som inte ser något behov av en ny idrottshall, säger Per-Mikael Svensson, Tf biträdande stadsdirektör som också menar att den utredning som gjorts visar att det finns lediga tider för föreningslivet.

Kostnaden för en ny hall är inte heller den helt oväsentlig. I debatten framkom att en ny hall skulle kosta någonstans i närheten av 80 miljoner kronor, då skulle i och för sig en ny elvamannaplan anläggas samt rivning av den nuvarande hallen inkluderas.
– Det har aldrig varit vår avsikt att den nuvarande ska rivas. Så varför man tagit med detta,begriper jag inte, säger Jonas Esbjörnsson (S).
– I framtiden kommer det behövas två hallar i den expansiva byn dit barnfamiljer väljer att flytta, menar oppositionsrådet.

Den nya idrottshall som nu byggs i Borstahusen är kostnadsberäknad till 50 miljoner kronor enligt Per-Mikael Svensson.
– Sen har man från fastighetskontoret uppskattat att det blir 10-15 procent dyrare att uppföra en ny hall om ett par år. Lägg därtill kostnader för rivning och ny fotbollsplan.

Men rivning och ny fotbollsplan fanns inte med i förslaget från början varför räknas detta in?
– Vi har ingen annan mark i byn, menar Per-Mikael Svensson och skulle privat mark upphandlas för ändamålet så skulle kostnaden stiga ytterligare.

Treklövern och Sverigedemokraterna gick därmed på tjänstemännens linje och anslog pengar så att dagens hall kan moderniseras med läktare, kiosk och annat som Landskrona Direkt tidigare redogjort för.
– Det stämmer att vi alla var överens i somras om att lägga 40 miljoner på en idrottshall i Häljarp. Men att vi reviderar en flerårsplan har hänt många gånger tidigare. Så har vi gjort med skolor, förskolor och äldreboende och annat, säger Stefan Olsson (SD) och manar till självrannsakan.
Hur kunde vi tro att det skulle räcka med 40 miljoner till en ny hall. Det är en läxa vi får ta med oss. Den kostar 80 miljoner, poängterade Stefan Olsson.

– Någonstans mellan 70-80 miljoner landar det på. Därtill skulle det komma 6-7 miljoner i ökade drifts- och kapitalkostnader, säger Per-Mikael Svensson.

Under mötets gång framkom det att man byggt en ny hall i Örkelljunga. En hall som enligt uppgift ska ha kostat 48 miljoner kronor och som är dimensionerad för 800 personer och har en läktare med 350 sittplatser. Örkelljunga nya idrottshall benämns som Sveriges minsta multiarena som inkluderar en blackbox och där man även kan visa bio.
– Nu kanske det inte är en sådan flådig hall som Häljarpsborna i första hand är i behov av, suckar Jonas Esbjörnsson och ställer sig tveksam till beräkningarna som gjorts för Häljarp.

Läs mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser