Annons

SD försvarar beslut om Granet

Förra veckan togs beslut att de boende på Granet ska flytta till Fäladsgården permanent. Förslaget kom från SD och de fick stöd av treklövern.

Förra veckan togs beslut att de boende på Granet ska flytta till Fäladsgården permanent. Förslaget kom från SD och de fick stöd av treklövern. Beslutet väckte starka känslor hos de boende som var öppet kritiska, en kritik som SD nu delvis svarar på.

På torsdagen vädrade brukarna på Granets rehabiliteringsboende sitt missnöje över att de kommer att flyttas permanent till Fäladsgården samt att de inte fått säga sin mening innan beslutet togs. Idag svarar Sverigedemokraterna, vilka var de som presenterade förslaget, på kritiken från de boende.

Annons
 

Lars Ekvall (SD) i individ- och familjenämnden var den som lämnade in yrkandet och han berättar hur de ser på problematiken redan från start.
– Tidigare har det beslutats att brukarna ska bo på Koppargården medan renoveringen skulle pågå viket i våra ögon inte verkar bra för dem, men det var enligt förvaltningen det enda alternativet vid det tillfället. Koppargården med sociala problem och att det figurerar en del både droger men även alkohol där ute gör det till en direkt olämplig miljö för personer med beroendeproblematik. För att göra det bästa av en dålig situation så valde vi att yrka då på en återflytt till Granet trots förmodade rejäl ökande kostnader, säger han.

Vad SD vill säga med rejäla kostnader framgår inte. Klart är dock att de kostnader som presenterades när allt stod klart var mer en rejäla.
– En tid där efter fick vi informationen att renoveringen skulle kosta 15 miljoner och senare att det då skulle bli en hyresökning på nästan 80 procent. Detta innebär att hyran skulle bli 787000 kronor dyrare per år vilket blir cirka 39000 per boende, säger Lars Ekvall och fortsätter.
– Vad man får ta med i beräkningen är att kontraktet skulle tecknas på 20 år vilket skulle innebära snudd på 16 miljoner på en förvaltning med enorma utmaningar i framtiden.

Dessutom dök Fäladsgården upp som ett alternativ och då såg företrädarna för partiet en öppning.
– På sista tiden seglade ett för oss väl godtagbart alternativ upp ute på Fäladen som i stort fyller kraven för den typen av verksamhet och har väldigt bra med de sociala funktioner som man behöver. Ombyggnaden här blir ganska liten och utifrån att staden redan äger fastigheten vilket är en fördel enligt oss. Då blev beslutet inte så svårt för oss att lägga vårt ändringsyrkande vilket innebär att Granets verksamhet flyttar till Fäladen permanent. Detta ger ytterligare besparing med tanke på att flytten bara sker en gång, avslutar Lars Ekvall.

Någon kommentar gällande att de boende på Granet än en gång känner sig överkörda då de inte fått reda på något innan beslutet togs, ger inte Lars Ekvall.

Läs även:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser