Annons

Bostäder ska byggas på parkeringsplats

Fastigheten Havsörnen 4 har varit obebyggd i många år och används idag som parkeringsyta. Snart byggs det bostäder på tomten.

Fastigheten Havsörnen 4 har varit obebyggd i många år och används idag som parkeringsyta. Snart byggs det bostäder på tomten.

En stor del av kvarteret Havsörnen som idag består av en parkeringsplats bakom Södra Långgatans äldreboende kommer att bebyggas. Det är Nyhamnen Bostad AB som planerar att bygga 26 bostadsrätter på fastigheten. Nyhamnen Bostad har tagit fram ett förslag till bebyggelse som är förankrat hos stadens stadsarkitekt och har därför påkallat sin köpoption.

Med de förutsättningar som finns i markreservationsavtalet har ett köpeavtal upprättats. Nyhamnen Bostad förbinder sig att påbörja byggnation senast 31 mars 2017 och färdigställa senast 31 december 2018. Nyhamnen Bostad betalar cirka 3,8 miljoner kronor för tomten.

Såhär är det tänkt att Havsörnen 4 ska se ut när det är färdigbyggt.Illustration: HamnOasen

Såhär är det tänkt att Havsörnen 4 ska se ut när det är färdigbyggt.
Illustration: Stadstudio Simittchiev arkitektur & design AB

Annons

En kommentar till "Bostäder ska byggas på parkeringsplats"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Nu lyfter Havsörnen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser