Annons

…och så var det alkoholen på resan

De må besluta om havsnära byggnation i Borstahusen och för den delen i Nyhamn och på Jönsaplan. Men då gäller det också att man har koll på översvämningsriskerna. Därför åkte 19 politiker från stadsbyggnadsnämnden och sex tjänstemän till Hamburg för att kolla hur man där hanterat höjda vattennivåer. Väl på plats hör det liksom till… med en god öl eller ett glas vin, en måndag lunch. Skattebetalarna bjuder.

Annons
 

Landskrona stads ekonomi är i behov av nya skattekronor. Det nämns ungefär lika ofta och i samma andetag som någon säger ”Norra Borstahusen”. När gänget som nu planerar och beslutar om området skulle luncha och äta middag i Hamburg fanns inga dubier på att sätta sprätt på lite av dessa (möjligen kommande) skattekronor. Ett förtida uttag om man så vill. Lite guldkant har aldrig någon tagit skada av.

Bland de 27 lunchrätterna á 210 kronor styck finns vatten och läsk men också 25 enheter med alkohol, i diverse former av öl och vin. När Landskrona Direkt konfronterar förvaltningschef Anna Thott med kvittot, som uppenbart strider mot kommunens policy för representation då det sker inom arbetstid, ber hon att få återkomma för att först förhöra sig med sina medarbetare vad dessa inmundigat under lunchen. När hon återkommer, redovisar hon för vad var och en av tjänstemännen druckit till lunchen och det rör sig enkom om icke alkoholaktiga drycker. Själv har hon dock druckit en liten öl.
– Detta kan vara i strid med kommunens alkoholpolicy, i det fall jag skulle kunna anses ha varit påverkad av alkoholen under arbetstid. Jag anser själv att så inte var fallet, säger hon.

De återstående 24 enheterna ska då ha intagits av politikerna.
Vad har du för kommentar till det?
Jag väljer att inte kommentera det som politikerna gjort, det vill säga den övervägande delen ”enheter”, utöver att politikerna troligen har haft semester för att kunna delta på studieresan, eftersom inget arvode och ingen förlorad arbetsförtjänst betalats ut, poängterar hon.

Under resan som varade i tre dagar, söndag till tisdag fick politikerna arvode för tisdagen då dessa hade nämndsmöte på stadshuset vid hemkomsten.
– Anställda har inte tagit ut traktamente, men tre av dem har fått ersättning i form av övertid på söndagen, förtydligar Anna Thott.

När det på måndagkvällen var dags för lite Bayersk ”Gemütlichkeit” äntrade sällskapet centralt belägna Restaurant Franziskaner. Här intogs en trerättersmiddag till 470 kronor kuvertet. Därtill serverades en dyckesmeny som på det handskrivna kvittot redovisas som 11 x meny. Landskrona Direkt har efterfrågat en specifikation på kvittot.
– Det finns inte mer specificerat än så. 330 euromenyn är ett ”dryckespaket”. Delat på 27 deltagare motsvarar det drygt 12 euro och ungefär två glas vin eller två öl per person, där någon valde att dricka en snaps eller en avec till kaffet. Även mineral- eller bordsvatten hör till det som serverades, poängterar Anna Thott.

Tycker du att det är okej att skattebetalarna i Landskrona ska betala politiker, inbjudna guider och/eller tjänstemäns alkohol, oavsett om de är lediga eller inte?
– Det finns representationspolicy, som du har fått. Min personliga åsikt är av ringa betydelse.

I policyn läser vi:
”Vin/öl, en snaps och en avec till kaffet får ingå i interna representationskostnader endast i samband med måltid efter ordinarie arbetstid, men stor restriktivitet skall iakttas och en noggrann prövning skall ske i varje enskilt fall. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas”.
Inga övertramp här inte.

Mat- och dryckesnotan för måndagskvällen slutade på 16 460 kronor vilket gör att de 27 deltagarna sammanlagt ätit och druckit för 610 kronor i snitt.

”Vid intern representation skall beloppet per person och måltid sättas i relation till typ av arrangemang. Det får dock aldrig överstiga 1,0 procent av basbeloppet per person och tillfälle.”, säger policyn.  Något som motsvarar en middag för 445 kronor. Ajabaja alltså.

Men frågan är om den stora bristen inte ligger i redovisningen. I policyn står klart och tydligt att ”Enligt god redovisningssed ställs mycket höga krav på hur en verifikation som avser representation ska var utformad. På restaurangnotor och andra kvitto för representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum, samt namn på de personer som deltagit.

Tillförordnad stadsdirektör Stefan Johansson har läst Landskrona Direkts artiklar som rör stadsbyggnadsnämndens studieresa.
– Det är inte okej, säger han och menar att det finns brister i förhållandena till kommunens policys.
– Det gäller såväl summan för kvällsmåltiden som att man handlar alkoholhaltiga drycker under en lunch. Dessutom finns det brister i redovisningen. Det gäller framförallt kvittot för ”dryckespaketet”. Det är inte okej att det redovisas som 11 menyer, säger han och avslutar.
– Jag kommer att ta upp detta med berörda samt på vårt chefsmöte med förvaltningscheferna.

Läs mer:
Dyrt boende på politikers studieresa i Hamburg
Landslagsspelaren i stadsplanering som försvann dök upp i Hamburg
Kommunalrådet som var med på resan kommenterar

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser