Annons

Landslagsspelaren i stadsplanering som försvann dök upp i Hamburg

Det var en märkbart lättad stadsbyggnadschef som 2012 kunde fira ett beslut i fullmäktige när första klartecknet för detaljplanearbetet för Norra Borstahusen klubbades av politikerna. Den insatte vet sedan att Per Fredrik von Platen sade upp sig kring juletid ifjol något som dock inte hindrat honom från att nu guida stadsbyggnadsnämnden i Hamburg.

I mitten av september var stadsbyggnadsnämnden tillsammans med tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen på en tredagars studieresa till i HafenCity i Hamburg.
Ett och annat ögonbryn höjdes när den 25 man starka Landskronadelegation på plats i Hamburg fick sällskap på bussen av tidigare stadsbyggnadschefen Per Fredrik von Platen som hastigt inkallats som guide.
– Per Fredriks medverkan berodde på att vi hamnade i tidsnöd, säger hans efterträddare Anna Thott.

Annons
 

I juni hade nämnden i enighet beslutat om en studieresa till Hamburg då den tyska staden kommit långt med sin klimatanpassningsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för Landskrona.
–  Först försökte vi få till kontakter med HafenCity med flera studieobjekt via mejl, detta utan framgång, förklarar Anna Thott och berättar att tiden rann iväg och efter semestrarna tog hon istället kontakt med kollegorna i Helsingborg.
– Jag kontaktade stadsarkitekten i Helsingborg, som jag vet anordnade en resa till Hamburg med stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg. Han hänvisade till en konsult i Tyskland som de använt. Därefter försökte jag under en tid få kontakt med denne man, men när det till slut återstod bara en dryg vecka innan avresa var paniken inte långt borta. Jag visste att Per Fredrik hade god kännedom om Hamburg i allmänhet och HafenCity i synnerhet. Därför blev det en lösning med förre chefen, förklarar Anna Thott.

Låt oss göra en tillbakablick. Beskedet att Per-Fredrik von Platen skulle sluta sin anställning som chef för stadsbyggandsförvaltningen kom mycket överraskande veckan innan jul ifjol.
Förvaltningschefen lovprisades ofta och i olika sammanhang av den styrande treklövern som varande ”en landslagsman i stadsplanering” och som stod bakom flera av de framtidsplaner och förändringar som börjat växa fram i Landskrona.

Dåvarande stadsdirektören Susanne Öström var dock konfunderad och mycket förvånad över att förvaltningschefen valde att sluta på egen begäran och med omedelbar verkan. 
Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) kunde inte heller uppge någon anledning till det abrupta slutet men menade att redan när Per-Fredrik von Platen anställdes gjordes det klart att hans tid i staden skulle vara begränsad.
Dagens tillförordnade stadsdirektör Stefan Johansson säger:
– Per Fredrik von Platen sa själv upp sig, orsaken till detta vet jag inte.

Nu var han tillbaka, om än tillfälligt. Denna gång som guide i Hamburg åt sina tidigare kollegor och åt de politikerna i nämnden som varit hans uppdragsgivare och med lovord från sin efterträddare. Knappt 20 000 samt kost och logi fick han för besväret.

En miss skede emellertid i planeringen.
Det visade sig nämligen att HafenCitys infocenter har måndagsstängt varför planerna hastigt fick kastas om och gruppen fick åka ner tidigare på söndagen. Är inte öppettider det första man kollar när man planerar en studieresa?
– Jag och annan medarbetare upptäckte efter semestern att HafenCitys kontor hade stängt på måndagar, men jag måste medge att det faktiskt inte föresvävade mig att ett besöksmål av den kalibern hade stängt någon dag i veckan alls, poängterar Anna Thott.

De 19 600 kronorna plus moms som Per Fredrik von Platen fakturerat Landskronas skattebetalare avser 28 timmar, uppdelat på 10 timmar förberedelse och 18 timmar guidning och medverkan under själva resan, uppger Anna Thott. 

Landskrona Direkt har studerat programmet för studieresan och kan med de mattekunskaper redaktionen besitter räkna ut att den sammanlagda tiden för möten/studiebesök med mera uppgår till max 14 timmar, då inkluderas även en lunch samt transporter mellan de olika platserna i Hamburg. Frågan är var vi hittar de resterande fyra timmarna Per Fredrik von Platen då har fakturerat för?
– En medarbetare har i mejl till mig beskrivit så här: ”Vi hade rätt så mycket telefonsamtal inför resan också, detta tog nog mer än 4 timmar”, förklarar Anna Thott.

Då Landskrona Direkt fått uppgifter som gör gällande att Per Fredrik von Platen haft en tillbakadragen roll under resan ber vi Anna Thott klargöra för hur mycket att guidat under studieresan, för det var väl trots allt syftet med hans närvaro?
– Han hade en specifik guidning vid HafenCitys center. I bussen guidade han mellan besöksmålen, genom att berätta vad vi såg längs vägen utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Vid varje besöksmål gavs en introduktion och en möjlighet att följa med tillsammans för ytterligare info/guidning utifrån hans goda kunskaper om besöksmålen. Det är ju väldigt tråkigt om man inte tog den chansen, säger Anna Thott.
– Att omsätta detta i timmar kan jag inte, men en förutsättning för att medverka under hela resan är väl att man är med på typ… hela resan?, avslutar hon.

Landskrona Direkt har begärt att få ut samtliga fakturor som rör studieresan. Enligt förvaltningschefen har ännu inte alla inkommit men hon lovar att återkomma.

Läs mer: Kommunalrådet som var med på resan kommenterar


Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har varit i HafenCity/Hamburg och bland annat studerat vilka översvämningsåtgärder som man vidtagit.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser