Teaterparkens lekplats får ansiktslyft


Just nu förnyas lekplatsen i Teaterparken.
Illustration: Landskrona Stad.

Lekplatsen i Teaterparken har länge varit i behov av en upprustning.
Nu har man från teknik- och serviceförvaltningen grävt upp hela lekplatsen för att ersätta denna med en ny.
 – Vi gör detta för att skapa en spännande och funktionell lekplats som ska locka till sig fler besökare, meddelar Robert Svensson tillförordnad förvaltningschef.

Stadens ambition är att lekplatsen ska bli ett utflyktsmål och en attraktiv plats som lockar fler besökare.
– Vi byter därför ut en stor del av utrustningen mot nya och spännande lekredskap. Ett klätternät, studsmattor, gungor och ett stort träddäck i hjärtat av lekplatsen inbjuder till många lekmöjligheter och spännande utmaningar för barnen. Redskapen får ett grönt färgtema som förstärker den frodiga grönskan i Teaterparken.

Även entrén utmed Östergatan kommer att göras mer inbjudande med träd- och perennplanteringar och ramas in med klippta häckar i en böljande form. Lekplatsen kommer även att få ny belysning och nya parkmöbler som kan användas till picknick eller en stunds avkoppling.

Till arkivet