Annons

Landskronit ny chef på SCB

Anders Ljungberg från Landskrona har utnämnts till chef vid Statistiska Centralbyråns enhet för prognoser vid avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik.
Anders lämnade Landskrona för studier vid Universitetet i Växjö, där han avlade en ekonomie magisterexamen. Han fick direkt efter avlagd examen arbete vid SCB i Örebro. Efter kort tid rekryterades han till generaldirektörens kansli, där han tjänstgjort under tre år.
Han tillträder sin chefstjänst den 1 juni.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser