PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vi förvaltar kulturarv så långt det är möjligt

Svar till Örjan Kristensons debattartikel – Om ansvaret att förvalta kulturskatt

Att förvalta ett kulturarv, t.ex en museisamling, innebär att med erforderliga medel se till att, så långt det är möjligt, föremålet eller samlingen finns kvar för framtida generationer. I detta uppdrag ingår att göra val eftersom en museisamling innehåller mycket – såväl föremål som arkivalier med olika förutsättningar. Den del av Landskrona stads museisamlingar som fått mest uppmärksamhet och omsorg de senaste åren är just Jean Hermanson bildskatt. Genom utställningar, bokproduktioner och omfattande scanning av negativ, finns goda förutsättningar för att även kommande generationer ska kunna ta del av dessa bilder – både i fysisk form och som digitalt publicerade på t.ex vår databas Digitalt Museum.

Lokalen i vilken bilderna förvaras är tillfällig – men håller en tämligen god nivå när det gäller såväl luftfuktighet som temperatur och scannade negativ förvaras i syrafria arkivboxar – och det är därför jag inte känner mig särskilt orolig för materialets status. Men i samband med att en stor del av museets samlingar i höst ska flyttas, kommer plats att frigöras inne i museet, vilket medför att arkivalier och fotosamlingar kan få en varaktig placering, vilket förstås är mycket bättre.

Med vänlig hälsning
Johan Dahlén
Avdelningschef
Kultur

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).